L'ANSIETAT

L'ANSIETAT

L’ansietat és realitat actual, hi ha diferents aspectes a tenir en compte. El primer pas, es anar adquirint consciencia del què ens està passant i quines senyals o símptomes físics i emocionals s’estan produint (inquietud, estrès, sudoració, sensació d’amenaça, mareig, nàusea, dificultats en la respiració, agitació, ganes de fugir...) ja que en moltes ocasions no som conscienciat dels hàbits insans que em instaurat i els detonants previs. El segon passant seria analitzar quins successos previs han pogut comportar que s’activi l’estat.

 

Es clau identificar les senyals físiques i de comportament que fa que ens mantinguem en l’ansietat i valora el seus efectes. Generalment l’ansietat es converteix en un trastorn que interfereix la vida quotidiana de la persona produint malestar físic i/o psicològic empitjorant el seu funcionament i estat de benestar. L’ansietat en baix nivell, permet que les persones responguin davant de les demanes externes, però una ansietat desmesurada provoca bloqueig en els mecanismes psicològics que permeten fer front a situacions d’una manera adequada. Una de les manifestacions més habituals es veure el manteniment en les pautes d’ingesta i consum. La persona deixa de tenir control i consciència, del què menja, com menja, quin tipus de relació té amb les persones, consum, pantalles, amb el sexe, amb els diners, amb l’alcohol i altres substàncies, com poder ser el fàrmacs o les begudes estimulants i altres.

 

Si a més, perdura en el temps, pot acabar generant resposta de tristesa, impotència, incapacitat i fins  i tot, és possible que derivi a un estat depressiu, que es reflexa en la  relació i la relació amb nosaltres mateixos, i amb l’entorn.

 

El tractament de l’ansietat és un procés que requereix paciència, consciència i compromís.

 

Es treballa la relació interna amb nosaltres mateixos com a pas previ per atendre aquelles les emocions que poden produir l’activació, com evidencia prèvia.

 

L’abordatge i tractament de l’Ansietat és una Realitat que ens preocupa i ens ocupem des de l’ESH.

 

Per aquesta manera, des de l’Equip professionals amb experiència i trajectòria professional, acompanyem a processos personals en un entorn de seguretat mitjançant l’ús de tècniques per tal que la persona esculli com vol portar la seva vida i tingui eines per poder identificar i atenuar els previs a l’activació i reacció, com a recurs de solució.

 

Eva J. Casanovas Abellan

Coordinadora del voluntariat a presons