GRUPS D'ADOLESCENTS I JOVES ADOPTATS

 

Les diferències generacionals cada cop es fan més grans, els canvis cada cop son més ràpids i el futur cada vegada és més incert. A més a més, els joves conviuen amb pares i adults que no els entenen, que exigeixen i que sembla que visquin en mons diferents.

 

A més a més, hi podem afegir les dificultats i els reptes propis de l’adolescència com encaixar amb els seus amics, el risc de patir bullying, les influències de les xarxes socials que poden ser nocives,  la creació del seu autoconcepte i autoestima basada en factors externs, les primeres vegades en molts àmbits de la seva vida, trobar el seu lloc tant en la família com en el seu grup d’iguals,...

 

Si tot això no fos prou complicat, els joves o adolescents que han passat per un procés d’adopció, tenen més dificultats afegides, el trauma de la separació amb els pares biològics, les experiències viscudes, el recorregut fins arribar a la família adoptiva, les fidelitats inconscients però profundes cap a la família d’origen i moltes més coses.

 

Créixer i convertir-se en un adult requereix tenir certes eines i recursos que els permeti aprendre a trobar-se, a entendre’s a un mateix, descobrir eines per aprendre a gestionar les emocions tant intenses i variades que senten, compartint entre iguals, entre altres joves o adolescents, poden expressar allò que senten i els passa, deixen de sentir-se sols i aïllats amb els seus problemes, i podem trobar noves maneres d’afrontar la vida.

És, al cap i a la fi, una maleta de recursos que els permeti superar aquesta etapa de la manera més saludable i feliç possible, amb l’ajuda del grup i d’un terapeuta que acompanya.

 

Des d’Espai Sistèmic i Humanista, proposem un espai perquè aquests joves puguin descobrir qui són, què volen, què senten i com gestionar-ho, on puguin aprendre eines per viure en aquest futur incert i tinguin recursos per afrontar la vida adulta. 

 

El procés de créixer i fer-se adult en aquest món tan canviant, és més fàcil si tens un mapa i unes eines que et marquin el camí i t’ajudin a avançar. 


DATA: Divendres quinzenal

 

 

HORARI: 19h a 20:45h

LLOC: Barcelona

 

 

PREU: 25€/sessióXAVI GARCÍA

Llicenciat en Psicologia, Educador Social, Mediador Familiar. Terapeuta Gestalt. Psicoteràpia Integrativa Programa SAT3 Formació Teràpia Sistèmica. Constel·lacions Familiars Postgrau Coaching. Terapeuta EMDR (adults, adolescents i nens). Responsable de Servei Terapèutic en Acolliment i Adopció de l'Associació Cel Obert.