PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT FAMILIAR (PAF)

 

El model PAF (Programa d'Acompanyament Familiar) de l’Universidad Multicultural CUDEC inicia a Mèxic al 1986 amb una sèrie de tallers que tenen un impacte vital entre la comunitat de famílies d’estudiants. Des de llavors, el PAF s’ha extès i multiplicat amb l’objectiu d’acompanyar a les famílies en els seus processos vitals.

 

Des d’Espai Sistèmic i Humanista (ESH) ens sumem a aquesta tasca oferint el Programa d’Acompanyament Familiar a Barcelona. La nostra visió és promoure el desenvolupament humà des del nivell familiar en un espai en el qual els pares i les mares comparteixen les seves vivències, poden comunicar allò que els passa, troben recursos i assoleixen eines per acompanyar el creixement de les seves filles i fills.

 

El nostre PAF es recolza en dues branques: la Pedagogia Sistèmica i l’Educació Viva (o criança respectuosa):

PEDAGOGIA SISTÈMICA

Amb les bases dels ordres de l’amor i les constelacions familiars, Angelica Olvera va crear la Pedagogia Sistèmica amb l’objectiu d’aportar aquesta mirada als sistemes educatius. No es refereix només a l’educació formal o els centres educatius, sino també a l’apropiació de la pròpia educació de l’ésser de cada persona.

 

Tal com diu Angélica Olvera “la vida és pedagògica” i ens ensenya constantment, cada acte vivenciat ens educa i modela el nostre creixement i la nostra evolució. Després de molts anys de treball, Angelica Olvera va crear «Els ordres de l’ajuda», per a contribuir a sanar els sistemes educatius.

 

Aquests ordres són útils en qualsevol relació d’ajuda:

- Equilibri entre el donar i el prendre: només puc donar alló que tinc i només puc prendre alló que

necessito.

Respectar el destí de l’altre: només es pot ajudar quan les circumstàncies ho permeten i l’altre part

està preparada.

- Mantenir una relació adulta: quan volem ajudar no podem situar-nos en el rol de pare o mare de l’altre.

L’empatia sistèmica: incloure i respectar a tot el sistema de l’altre.

Estimar tot tal com és: qui vol ajudar, no pot jutjar.

EDUCACIÓ VIVA

També anomenada criança respectuosa. Un gran número de persones i col·lectius han contribuït a generar una mirada respectuosa cap als processos vitals en l’infància. Algunes de les nostres referents son Rebeca Wild, Evania Reichert o André Stern. I com a col·lectius, el CAIEV o la XELL (Xarxa d’Eduació Lliure).

 

L’educació viva ens aporta un coneixement i un respecte cap a les etapes del desenvolupament evolutiu. Integrar aquesta mirada facilita la connexió amb les nostres filles i fills. No es tracta d’un conjunt d’eines, sinó d’una actitud, una

manera de relacionar-se recolzada principalment en dos grans referents teòrics:

 

- L’Autopoièsis: Concepte creat per Humberto Maturana i Francesco Varela que es refereix al fet que qualsevol organisme i sistema sa té la capacitat innata per a construir-se, mantenir-se i prendre les seves decisions. A nivell pedagògic significa que els nens i les nenes tenen la necessitat i la capacitat d’autoregular-se i prendre decisions.

 

- La Teoria de Sistemes: Estableix que la realitat s’estructura en sistemes. Un sistema es defineix com un conjunt d’elements que interactuen entre si i amb altres sistemes. Tots els sistemes estan connectats i s’afecten mutuament. A nivell pedagògico veiem la necessitat de crear canals de comunicació i de relacionar i incloure tots els sistemes que intervenen en el desenvolupament i l’aprenentatge (família, claustre, context social, natural i estructural, etc).


Prenent aquestes dues grans branques com a guia ens situem per acompanyar una part del camí de les famílies amb el desig de contribuir al seu creixement i la seva salut.

Quan podem treballar els nostres origens i conèixer les diferents etapes per les que passen les nostres filles i fills, ens preparem per obrir la mirada.

 

El nostre PAF vol ser un espai de trobada, un espai per compartir i crèixer, un espai de seguretatno judici. Oferim un conjunt de mòduls enfocats al creixement i l’autoconeixement en el context familiar. Aquests móduls es poden fer per separat o com a procés. Les trobades són mensuals i el procés és circular, així que et pots sumar quan vulguis.

ESTRUCTURA

 

MÒDUL 1.- EL MEU SISTEMA: D’on vinc, quin lloc ocupo a la meva família d’origen, quina herència tinc ara pel meu sistema actual, quin és meu lloc com a mare o pare, quin és el lloc de la meva filla o fill en el sistema actual. L’equilibri entre donar i prendre.

 

MÒDUL 2.- ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT: Conèixer les fases per les quals passen els nostres fills i filles facilita acompanyar les seves vivències, les seves emocions i les seves necessitats.

 

MÒDUL 3.- LA COMUNICACIÓ FAMILIAR: La comunicació empàtica i assertiva, escolta i parla activa, els drets i les barreres en la comunicació, bases de la CNV.

 

MÒDUL 4.- ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: Com puc acollir i respectar les emocions de les meves filles o fills, des d’on acompanyo les seves experiències, com gestiono les meves pròpies emocions.

 

MÒDUL 5.- AMOR I LÍMITS: Dues necessitats bàsiques, qué genera l’amor incondicional, quina funció tenen els límits, quina és la meva relació amb els límits, de quina manera afecten a les meves relacions.

 

MÒDUL 6.- LA RELACIÓ FAMILIA – ESCOLA: Com podem construir una relació ordenada i fluida, com puc afavorir el camí de l’aprenentatge de la meva filla o fill.

 

MÒDUL 7.- DIVERSITAT FAMILIAR: Com acullo, integro i cuido el model de família que construeixo.

CALENDARI I DATES

- Inici: Gener 2022 (un divendres al mes de 17h a 20h).

- Divendres 14 de gener de 17h a 20h.

- Divendres 11 de febrer de 17h a 20h.

- Divendres 11 de març de 17h a 20h.

- Divendres 8 d'abril de 17h a 20h.

- Divendres 6 de maig de 17h a 20h.

- Divendres 3 de juny de 17h a 20h.

- Divendres 1 de juliol de 17h a 20h.

PREU

- El preu per mòdul és de 50€ per persona.

- Si vols fer tot el procés el preu total és de 300€ (en un sol pagament).

- Consulta amb nosaltres els descomptes si vens acompanyada o acompanyat.

COORDINADOR DE L'ÀREA DE FAMÍLIES

GUS BAS PLANAS

Llicenciat en Psicologia. Postgrau en Psicologia de l'Educació. Graduat en Arts Escèniques. Formació en Constel·lacions Familiars. Formació en Educació Viva. Treballa com a terapeuta individual i familiar, i com a consultor en l'àmbit de l'educació, oferint assessorament, conferències i tallers.