ASSESSORAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS

 

Actualment en els centres educatius, es donen una multitud de contextos familiars, socials i culturals molt diversos i alhora complexos, tant en el mateix claustre com en la globalitat dels centres. A causa d'aquesta complexitat, es fa necessari disposar d’eines i  recursos per canalitzar satisfactòriament aquesta gran diversitat, és a dir, disposar d’una estratègia coherent, innovadora, inclusiva i eficaçque faciliti el desenvolupament de la tasca educativa, la convivència en els centres i que permeti gestionar i resoldre situacions conflictives.

 

La Pedagogia Sistèmicaproporciona tècniques d'actuació pedagògicai educativa que permeten als centres educatius, als docents, a l’alumnat i a les famílies, trobar els mitjans més efectius i eficaços per desenvolupar el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

 

Aquestes tècniques inclouen aspectes derelació, de comunicació, d'afectes i emocions, presents en la interacció entre els centres educatius, les famílies i la societat, incloent també els aspectes curriculars del projecte educatiu.

 

Fruit de la seva introducció per part d'Angélica Olvera (creadora de la Pedagogia Sistèmica), a partir de l’enfocament i el treball de Bert Hellinger, la Pedagogia Sistèmica aposta per una nova i revolucionària mirada a l'educació, a la infància, a la família, als professionals de l’educació, i a tota l'estructura del sistema educatiu. I de forma especial al gran entramat de vincles sistèmics i relacions humanes que s’hi mostren i s’hi donen.

 

És una mirada que inclou, agraeix i transforma.

 

 

Realitzem assessorament als centres educatius per tal d’aportar més claredat i solucióen situacions i/o dinàmiques de conflicte o que generen malestar afectant el benestar i l’harmonia a nivell de centre, de claustre, de grup-classe, servei de menjador, etc.:

• Conflictes a l'aula.

• Problemes entre els alumnes o amb l’alumnat.

• Dificultats d’aprenentatge.

• Relacions entre els membres del claustre i/o equip educatiu.

• Relació centre educatiu-família.

• Relació docent-família. 

• Relació amb o entre el personal no docent.

• Dinàmiques de conflicte durant el servei de menjador.

• Patrons que es repeteixen al llarg de la història del centre educatiu.

• Etcètera...