ESTRATÈGIES I

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL - SISTÈMIC

 

Per motius organitzatius i tenint en compte la normativa recent del Departament d'Educació hem reestructurat els cursos pedagògics que inicialment oferiem.

La Vida és moviment i ens dona l'oportunitat de transformar, adaptar i reformular allò que ja donavem per fet. Així que hem unificat els 4 cursos en un de sol i més complert.

 

Sabem que com a professional de l'educació i de la intervenció social et ressonen les següents temàtiques que tractarem:

- Estratègies emocionals-sistèmiques.

- Els conflictes i la resolució de conflictes.

- La cohesió i el sentiment de pertinenç d'un grup i comunitat educativa.

- L'acompanyament des del benestar.

 

 Aquest curs és un impuls cap a una nova manera de mirar l'educació.

Un canvi en la nostra mirada: més àmplia, més amorosa, més respectuosa i més inclusiva,  

  

ESTRUCTURA i FUNCIONAMENT DEL CURS 

- Curs de 30 hores. 

- Format online (zoom): 8 sessions de classe en directe.

- Metodologia: vivencial, pràctica i teòrica. 

- Compartim material complementari del curs (plataforma classroom).

- Fem acompanyament grupal i individual durant tot el curs.

- Es fa un procés de creixement personal i professional. 

 

TEMARI (per sessions)

1. Principis bàsics de l'enfocament emocional-sistèmic.

2. L'acompanyament pedagògic i la relació d'ajuda. 

3. Les emocions des de la perspectiva sistèmica.

4. Prevenció, identificació i resolució de conflictes.

5. Entrevistes educatives i la comunicació amb les famílies, alumnes, usuaris i equip. 

6. Dinàmiques i relacions en els equips.

7. Lideratge personal i professional. 

8. Recursos i acció tutorial. 

 

HORARI 

- Matí de 9:30h a 12:30h

 

DATES  (escull el grup de dates que et vagi millor)

Grup A: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 i 14 de juliol

Grup B: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 i 28 de juliol

 

CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT

- Certificat tramitat per Espai Sistèmic i Humanista

- Certificat com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (només docents de Catalunya). 

- Activació del Perfil Professional tramitat (només docents de Catalunya). 

 

* Si no pots assistir a alguna sessió, te la compartim gravada.

* Per obtenir el certificat cal assistir com a mínim a 6 sessions. 

 

INVERSIÓ: 210€

 

EQUIP DOCENT

LAURA SOLIVA I DEL RIO

Mestra d'Educació Infantil. Formació en Pedagogia Sistèmica. Formada en Constel·lacions Familiars. Formadora de Formadors del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Coordinadora, del curs online "Introducció a la Pedagogia Sistèmica" a Prisma. Coordinadora de la Formació de Pedagogia Sistèmica a Espai Sistèmic i Humanista.


ESTER PUIGDEMONT

Professora de Cicles Formatius de Processos Sanitaris i Assistencials. Diplomada en Infermeria. Formació en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Mestra d'Educació Infantil. Més de 22 anys de formació en dansa (hip hop, ball com a teràpia, dansa contemporània, dansa del ventre, jazz...)


MARIONA HOMS

Antropòloga social, postgrau sobre la mort i el dol, Màster en Counselling, Màster en PNL i Coaching i facilitadora de Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Actualment formadora sobre desenvolupament personal i organitzacional en l'àmbit social, educatiu i socio-sanitari.


GUS BAS PLANAS

Llicenciat en Psicologia. Postgrau en Psicologia de l'Educació. Graduat en Arts Escèniques. Formació en Constel·lacions Familiars. Formació en Educació Viva. Treballa com a terapeuta individual i familiar, i com a consultor en l'àmbit de l'educació, oferint assessorament, conferències i tallers.