ESTRATÈGIES D'ACOMPANYAMENT

EMOCIONAL-SISTÈMIC

- Format asincrònic -

 

Aquest curs és un impuls cap a una nova manera de mirar l'educació. Un canvi en la nostra mirada, més àmplia, més amorosa, més respectuosa i més inclusiva.

 

L'objectiu principial del curs és el de conèixer un enfocament pedagògic sistèmic i emocional basat en les relacions i vincles que es generen al centre entre: l'equip educatiu, l'alumnat, les famílies, els usuaris i altres membres del centre. Un enfocament que aporta més facilitat i benestar als docents i educadors, i que permet un acompanyament professional amb més gratificació en la pròpia tasca educativa. 

 

Durant el curs adquiriràs estratègies que t'ajuden a donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l'aula, afavorint imatges d'ordre, d'estructura i de benestar com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu. 

 

 

Estructura

* Curs de 30 hores. 

* Consta de 7 mòduls. 

* Es fan 4 tutories online durant el curs (3r dimecres de cada mes de 19h a 20h). És opcional assistir-hi.

* Hi ha una data límit per entregar el treball del curs.

 

Metodologia

* Sessions asincròniques.

* Els mòduls tenen una part tòrica i una de pràctica.  

* Plataforma on s'accedeix a tot el material del curs i contacte amb la tutora. 

* Seguiment i acompanyament dels processos individuals per part de la tutora.

 

Aquest curs va adreçat a: 

* Professionals de l'educació.

* Professionals d'intervenció social. 

* Professionals de l'ajuda. 

* A tota persona compromesa amb el seu creixement personal i professional.  

 


TEMARI

 

Objectius principals

- Conèixer els principis bàsics de la Pedagogia Sistèmica.

- Adquirir estratègies sistèmiques i activitatst per portar a la pràctica dins i fora de l'aula, en petit grup, gran grup, individual, a la consulta, etc. 

- Obtenir recursos per a un millor acompanyament pedagògica a les famílies,alumnes, usuaris i equip educatiu.  

- Conèixer la classifiacció de les emocionsdes de la perspectiva sistèmica i saber identificar-les per acompanyar-les. 

- Adquirir recursos per l'autolideratge i pel lideratge en l'àmbit professional i personal. 

- Conèixer el funcionament organitzacional des de l'enfocament sistèmic. 

- Obrir-se a un procés de creixement personal i professional.

 

Continguts

Mòdul 1: Principis bàsics de l'acompanyament emocional-sistèmic.

Mòdul 2: La relació i comunicació amb les famílies, alumnes, usuaris i equip.

Mòdul 3: La creativitat com a estratègia d’acompanyament pedagògic. 

Mòdul 4: Les emocions des de la perspectiva sistèmica: identificació i gestió. 

Mòdul 5: Les dinàmiques organitzacionals i la seva influència en el funcionament de centre.

Mòdul 6: El lideratge professional i personal. 

Mòdul 7: Recursos emocionals-sistèmics i acció tutorial. 

 


INSCRIU-TE I COMENÇA EL DIA QUE VULGUIS!

Aquí tens les dates màximes d'entrega del treball per si et serveix per decidir-te quan començar:

- Si inicies a al novembre o desembre la data màxima d'entrega és el 28 de febrer.

- Si inicies al gener o febrer la data màxima d'entrega és el 30 d'abril.

- Si inicies a l'abril o març la data màxima d'entrega és el 30 de juny.

- Si inicies a l maig o juny la data màxima d'entrega és el 31 d'agost.

- Si inicies al juliol o agost la data màxima d'entrega és el 31 d'octubre.


INVERSIÓ 

El curs té un valor de 190€.

 


CERTIFICACIÓ 

* Certificat d'Espai Sistèmi i Humanista.

* Certificat de reconeixement com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya (només docents de Catalunya). 

* Acreditació del Perfil Professional: Diversitat (només docents de Catalunya) - consulta'ns.

 


CONTINUACIÓ

Tens la possibilitat de continuar amb les extensions del curs següents en format sincrònic:

 


EQUIP DOCENT

LAURA SOLIVA

DEL RIO

ESTER PUIGDEMONT

MELIAN

MARIONA HOMS ALSINA

GUS BAS

PLANAS