ESTRATÈGIES D'ACOMPANYAMENT EMOCIONAL-SISTÈMIC

 

L'objectiu principal d'aquest curs és el d'apropar-nos a una nova mirada pedagògica amb un enfocament sistèmic i emocional basat en les relacions i vincles que es generen al centre educatiu, entre l'equip docent, l'alumnat, les famílies i altres membres del centre. 

Un enfocament que aporta més facilitat i benestar als docents i educadors, i que permet un acompanyament professional amb més recursos i gratificació en la pròpia tasca educativa.

 

La metodologia del curs és la combinació d'explicacions teòriques a través de propostes vivencials i pràctiques. 

 

Al llarg de les sessions coneixerem què és i què ens ofereix la Pedagogia Sistèmica, la comunicació centre educatiu - famílies, l'acció tutorial, les entrevistes educatives, el lideratge personal i professional, i adquirirem estratègies que ajuden a ampliar més la nostra mirada per així poder donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l'aula, afavorint imatges d'ordre, d'estructura i de benestar com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu. 

 

El curs és de 30h, repartides de la següent manera:

- Vuit sessions online en directe de tres hores (24h).

- Sis hores de treball individual a entregar.

 

La durada del curs és de dos mesos, realitzant una sessió setmanal (dimecres a la tarda).

 

El curs va dirigit a: educadores, mestres d'infantil, de primària, de secundària, TEI, pedagogs, psicopedagogues, educadores socials, monitors, TIS, professors, logopedes, orientadores, equips directius,... tant de l'àmbit educatiu com social, i a tota persona compromesa amb l'educació. 


CERTIFICACIÓ

* Certificat d'Espai Sistèmic i Humanista

* Certificat de reconeixement com a Formació Permanent del Professorat 

pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (només docents de Catalunya).

* En tràmit la Acreditació del Perfil Professional: Diversitat


TEMARI

 

Objectius principals

- Conèixer què és la Pedagogia Sistèmica amb l'enfocament de Bert Hellinger.

- Vivenciar i obtenir eines d'intervenció sistèmica per portar a la pràctica dins i fora de l'aula, en petit grup, gran grup, individual, a l'equip de treball, en la consulta, etc....

- Adquirir recursos per a un millor acompanyament a les famílies i alumnat/usuaris.

- Adquirir estratègies per a les entrevistes educatives.

- Conèixer diferents activitats per realitzar en l'acció tutorial.

- Crear els nostres propis materials per treballar en diferents contextos educatius (tutoria, assemblees, projectes, matèries, celebracions, benvingudes i comiats,...).

- Descobrir el potencial del líder intern i de la líder interna.

- Adquirir eines i recursos per l’autolideratge i lideratge en l’àmbit professional i personal.

- Conèixer el funcionament organitzacional des de l’enfocament sistèmic.

 

 

Continguts

- Pedagogia Sistèmica.

- Fonaments teòrics de la PS.

- Principis bàsics de la vida.  

- Mirada emocional-sistèmica. 

- Context i ubicació: el lloc que ocupen les família, alumnes, docents, educadors, etc. i la seva importància.

- Solucions sistèmiques: eines i recursos per a una intervenció emocional-sistèmica davant les dinàmiques que es mostren dins i fora de l'aula, enfocada a la solució.

- Estratègies per un millor acompanyament emocional-sistèmic a famílies i alumnat.

- Ordres i desordres sistèmics. 

- El paper de l'observador.

- Acció tutorial. 

- Clima de benestar i acollida.

- Entrevistes educatives.

- Comunicació i relació Centre Educatiu - Famílies. 

- Creativitat.

- Líder intern i el seu potencial.

- Autolideratge, relació els conflictes.

- Dinàmiques organitzacionals. 

- Organigrama.

- Funcions professionals.

 

Avaluació per obtenir el certificat del curs:

- Acreditació de l’assistència en les classes online. 

- Participació activa i oberta, respectant cada procés personal.

- Compartir experiències enriquidores a partir de les aportacions de tots les persones participants del curs.

- A l'acabar el curs cal entregar un treball d'entre 5 i 10 fulls on s'hi exposi:

   * Aprenentatges adquirits durant el curs i que serveixin en la seva tasca docent i educativa.

   * Elaboració de dues activitats sistèmiques per portar a terme el proper curs escolar (títol, objectiu, descripció, material i avaluació).

 

 

* A l'acabar el curs es passarà un qüestionari de satisfacció a tots els i les participants del curs.

 


DATES I HORARIS

 

El curs "Estratègies d'acompanyament emocional-sistèmic"és un curs online de 30 hores.

 

Horari: Dimecres de 17:30h a 20:30h. Classes online en directe (plataforma zoom).

 

Dates de realització (a escollir):

- Del 2 de desembre al 27 de gener.

- Del 10 de febrer al 24 de març.

- Del 7 d'abril al 26 de maig.

 

INVERSIÓ

La inversió total del curs és de 210€.

* Si estàs fent o has realitzat alguna formació o curs amb nosaltres: 190€.


EQUIP DOCENT

LAURA SOLIVA I DEL RIO

Diplomada en Magisteri d'Educació Infantil. Mestra d'Educació Infantil del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Diploma en Pedagogia Sistèmica (CUDEC - Mèxic). Formada en Constel·lacions Familiars. Formadora de Formadors del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Coordinadora, editora i tutora del curs online "Introducció a la Pedagogia Sistèmica" a Prisma. Coordinadora de la Formació de Pedagogia Sistèmica a Espai Sistèmic i Humanista.


ESTER PUIGDEMONT

Professora de Cicles Formatius de Processos Sanitaris i Assistencials. Diplomada en Infermeria. Formació en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Mestra d'Educació Infantil. Més de 22 anys de formació en dansa (hip hop, ball com a teràpia, dansa contemporània, dansa del ventre, jazz...)