EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A NENS, ADOLESCENTS I JOVES

Desenvolupament emocional i relacions sanes. De 5 a 15 anys.

 

Per grups d’edat agrupats de 5 a 8 anys. De 9 a 12 anys . De 12 a 15 anys.

Espai sistèmic i Humanista ofereix durant tot el curs el taller d’una hora a la setmana: al nostre centre, a l’escola dins l’horari escolar, a l’escola com extraescolar, així com els diferents temes i xerrades a convenir amb cada centre.

 

 

 

Objectius i Metodologia :

 

Creiem que l‘educació emocional és fonamental per a la millora del desenvolupament cognitiu i per establir relacions sanes amb un mateix i amb els altres.

 

Eduquem emocionalment els infants i adolescents per a establir uns bons fonaments amb els quals sostenir la vida que ens ha tocat viure. Al marge del més estrictament clínic, considerem fonamental conèixer què ens passa amb la tristesa, la por, l’alegria, l’enuig, i així establir una base ferma per a que les noves generacions adquireixin eines d’autoconeixement i salut.

 

Entenem l’educació emocional com a camí cap a una bona connexió amb un mateix, amb els altres, amb el que ens envolta i amb l’espai on pertanyem. Aquesta manera de mirar-nos és un pas endavant i una manera de contribuir a que la nostra societat avanci cap a un bon camí d’autogestió i d’ autoconeixement real.

 

La nostra tasca és fer possible que els infants i adolescents adquireixin una mirada, des d’on puguin prendre consciència de tot allò que fan a manera inconscient, amb l’objectiu de modelar comportaments propis i aprendre a gestionar els conflictes amb l’entorn, a l’aula, amb la família, amb els amics, etc...

 

Parem atenció als pensaments propis, a les emocions, al cos, com un tot. Amb aquest tot que som els éssers humans, busquem l’equilibri. Amb aquest aprenentatge cadascun s’adona del que sent, facilitant el desenvolupament interior. Aprendre a responsabilitzar-nos del que ens passa en cada moment i conèixer les nostres emocions ens facilita la presa de decisions des de la llibertat i amb la seguretat del que decidim en l’aquí i l’ara, vivint el present i l’experiència del moment.

 

 

Com ho fem:

 Les activitats van dirigides a grups diferenciats en edat: de 5 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 12 a 15 anys.

 

Amb el joc i les activitats, ja sigui al centre educatiu o a Espai Sistèmic i Humanista, experimentem i practiquem els diferents elements i tècniques de la intel·ligència emocional. El que ens interessa, aprofitant el joc com element principal, els contes, les descobertes, etc és que els infants és diverteixin aprenent maneres per a la resolució de conflictes entre ells i per encarar les diferents situacions del dia a dia.

 

Cada grup d’edat treballa de manera diferent, sent distinta la manera d’afrontar un conflicte, un infant de curta edat que un adolescent. La diferencia d’anys viscuts en aquestes etapes es fonamental per a adquirir estratègies i maneres de fer de cara a la convivència amb la família i amb el grup. El que ha viscut cada infant, amb qui ha crescut i com i on ho ha fet, condiciona sens dubte el desenvolupament cognitiu i emocional de la persona. Per tant fem un treball personalitzat i adaptat a cadascuna de les necessitats i interessos personals i socials, així com a les vivències dels alumnes en particular.

 

Fem un seguiment acotat per a cada alumne. Estem amb col·laboració directa amb els tutors i famílies dels infants per afavorir el desenvolupament emocional de cadascun i per anar resolent els entrebancs que l’alumne presenti. Es un treball lúdic i dinàmic on els infants aniran descobrint vàlues pròpies per a una millora de la seva autoestima.

 

Acompanyem les pràctiques d’un dossier per a famílies i tutors, informant de cada sessió. Creiem molt important els informes, per orientar a les famílies sobre com acompanyar els seus fills en determinats moments o únicament perquè sàpiguen què és el que s’ha treballat a la sessió.

 

Creiem fonamental per a la nostre feina i el desenvolupament de l’infant, la connexió directa dels terapeutes, tutoria i famílies.

 

Espai sistèmic i Humanista ofereix durant tot el curs el taller d’una hora a la setmana: al nostre centre, a l’escola dins l’horari escolar, a l’escola com extraescolar, així com els diferents temes i xerrades a convenir amb cada centre.