FORMACIÓ EN SANACIÓ ENERGÈTICA:

 

La formació en Sanació Energètica està dirigida a persones que desitgen exercir professionalment la sanació energètica, a terapeutes que vulguin incorporar una nova eina al seu treball, o a persones que desitgen fer un profund treball de sanació personal. Té dos anys de durada.

 

La formació ofereix a l'alumne adquirir o ampliar els seus coneixements i experiències del camp energètic humà com així desenvolupar camps energètics i tècniques de sanació.

 

El guaridor, per a poder acompanyar a una altra persona, primer travessa un procés personal i contacta amb les àrees que necessiten sanació. D'aquesta manera, no només aconsegueix un enteniment a nivell cel·lular de l'après, sinó que està preparat per a sostenir el procés de l'altre.

 

Aquesta formació, en els dos anys de durada, necessita de la vivència de l'alumne, portar els coneixements teòrics constantment a la pràctica, experimentant en el seu cos, emocions, camp energètic i ànima l'après.

És per això, que les classes ofereixen un ampli espai per a pràctiques entre alumnes, tècniques de sanació i procés personal.

 

Durant els dos anys de formació l'alumne desenvolupa les següents eines:

 

“Jo com a instrument amorós de sanació”:

 • Centre buit
 • Arrelament
 • 4t Nivell del camp energètic, amor incondicional
 • Intenció
 • Desenvolupament de la intuïció i de la percepció sensorial

 “Jo com a Presència”:

 • Centre buit
 • Escolta
 • Paraula
 • Estat de Presència (amor, voluntat, ment)
 • Límits

 “El Guaridor Ferit”:

 • El Guaridor comença un viatge de creixement personal en el marc del seu grup.
 • El Guaridor treballa els seus patrons defensius, distorsions, ferides, intencions, bloquejos, etc.
 • El Guaridor contacta amb cada caracterologia i la ferida principal de cadascun i fa treball de procés emocional i Energètic
 • Es treballen les cinc caracterologies defensives del Dr. Lowen.

 

Treball Energètic:

 • Equilibrar chakras ( lectura i percepció).
 • Balancejar, equilibrar, carregar i eliminar debris del camp energètic humà.
 • Diferents maneres d'emprar l'energia( càrrega, descàrrega, circulació i moviment).
 • Treballar amb els tres centres (emoció, raó i voluntat) a través de lectura dels chakras i desenvolupar tècniques pròpies de sanació.
 • Treball d'harmonització i neteja energètica d'òrgans.

Aprofundiment del 4o nivell del camp energètic on principalment es fixen les experiències traumàtiques tant a nivell individual com col·lectiu.

 • Treballar les dimensions de la Intenció i l'Essència tant a nivell personal com Universal.
 • Est el moment en què l'alumne pot crear els seus camps vibracionals amb amor per a ell mateix o el client.

 Altres temes que s'inclouen en la formació:

 • Mecàniques entre client-terapeuta (transferència-contratransferència, intenció positiva, intenció negativa, imatges, contacte, límits, etc).
 • Creativitat.
 • Ser Inferior i Sexualitat.
 • Ser Inferior i Ràbia.
 • Ser Inferior i Màscares.
 • Conceptes generals de Medicina Tradicional Xinesa.

 Pràctiques de sessions de sanació.


DATES I HORARIS:

 

Un cap de setmana al mes.

 • Dissabte de 10 a 14h y de 16 a 20h
 • Diumenge de 10 a 14h

 

Duració 10 mesos de Gener a Novembre

 

LLOC:

Barcelona

 

PREU: 180€ mensualsCAROLINA MAGLIANO MAERS

Terapeuta de sanació energètica graduada en The Barbara Brennan School of Healing Europe, quatre anys de durada. Formada en Constel·lacions Familiars. Va realitzar estudis de medicina tradicional xinesa, Chi-Kung i Tui Na. Va realitzar estudis de Belles Arts, dedicant-se per més de 15 anys a l'escultura.