FORMACIÓ/POSTGRAU EN

PEDAGOGIA SISTÈMICA

 

Dirigida per la seva creadora, Angélica Olvera.

Coordinada per la Laura Soliva.

 

Formació expedida per la Universitat Multicultural

del Grupo CUDEC®, Mèxic.

ÚNIC TÍTOL ORIGINAL A BARCELONA I A GIRONA

 

 

 

Aquest Postgrau consta de dos cursos formatius:

- La Pedagogia Sistèmica, una nova mirada cap a l'educació

- La Pedagogia Sistèmica, la pedagogia de la vida.

*Pots veure el temari clicant aquí

 

LA PEDAGOGIA SISTÈMICA CUDEC®

 

El fonament de la Pedagogia Sistèmica és donar-li a l’educació la transcendència i la importància que té en la realitat social. Pretén humanitzar el procés educatiu, adaptant-lo a l'alumne en la seva totalitat (cos, ment, cor, família, entorn, vincles i arrels) per a què l’alumne pugui sentir tot el suport i la confiança, i així pugui expressar els seus talents innats per a desenvolupar tot el seu potencial emocional i intel·lectual.

La Pedagogia Sistèmica està orientada al reconeixement de les relacions i dinàmiques que s’estableixen en el procés educatiu. Respectant i honrant amb amor la identitat de cadascú, amb tot el que portem en la nostra ànima: la família, les nostres arrels, les nostres angoixes i patiments i tot allò que està en el nostre cor.

La Pedagogia Sistèmica amplia la nostra mirada sobre el fet educatiu i sobre la vida en general. Treballa per aconseguir que els centres educatius i els centres d'intervenció social es converteixin en un entorn de comprensió, acollida, confiança, acceptació, respecte i de convivència positiva, on educadors, docents, alumnes, usuaris i les seves famílies puguin trobar el lloc que els correspon a cadascun i sentir-se reconeguts.

La PS CUDEC, davant la necessitat de complementar tot el coneixement pedagògic aconseguit fins ara, té vocació innovadora. Però no pretén substituir el sistema educatiu ja establert, sinó incloure’s en ell.

Un des aspectes més importants és la contextualització, que es refereix a fer cada un el que li correspon, tenint ben clara quina és la seva tasca i enfocar-se en ella. Per això aquesta pedagogia introdueix la mirada sistèmica, una mirada que ens permet entendre les institucions i grups humans, veient així les dinàmiques i certs patrons amb els quals funcionen els sistemes. És per aquest motiu, que l'efocament sistèmic es consideri incloent de contextos culturals, socials i familiars que aporta solucions a l'hora de resoldre problemes de relació, aprenentatge i conducta.

Aquesta pedagogia també es recolza en el fet que els nens, nenes i joves manifesten el que els pares i mares no assumeixen, ja que són totalment fidels al sistema, abans que a qualsevol impuls exterior. Els pares i mares són els protagonistes indiscutibles d’aquesta mirada, per tant, els professionals de l'educació i els professionals de l'àmbit social, amb humilitat i respecte, no han d’ocupar aquesta posició privilegiada encara que coneguin la realitat familiar dels seus alumnes i/o usuaris, com tampoc han d'anar més enllà del que els correspon.

La Pedagogia Sistèmica neix del treball de Bert Hellinger amb les Constel·lacions Familiars i la Teràpia Sistèmica. L’Angèlica Olvera va aplicar aquestes teories al camp educatiu obrint la porta a un nou paradigma pedagògic per mirar la realitat educativa com a un tot vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics. En cap cas aquesta pedagogia pretén aplicar la teràpia a l’educació.

En l’educació hi ha el futur, no només de les pròximes generacions, sinó també dels grans canvis en les dinàmiques socials del món, a curt i mitjà termini.

 

RECONEIXEMENTS: 

* Certificat de la Formació per Espai Sistèmic i Humanista.

*Certificat com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació

de la Generalitat de Catalunya (només per a mestres de Catalunya).

 

A l'acabar els dos anys de formació:

* Títol de “Diploma Universitari en Pedagogia Sistèmica Cudec®”, expedit pel CUDEC.