FORMACIÓ:

 

"LA PEDAGOGIA SISTÈMICA

I LA SEVA APLICACIÓ EN LA TASCA EDUCATIVA"

 

Dirigida per Angélica Olvera, creadora de la Pedagogia Sistèmica

 Coordinada per Laura Soliva.


Aquesta formació té com a base teòrica i pràctica l’enfocament emocional i sistèmic.

Emocional, perquè cada alumne arriba al centre educatiu amb una motxilla emocional; i sistèmic perquè no arriba sol, és a dir, que forma part d’un context familiar, social, cultural, etc. que, d’una manera o altra l’influencia en el seu procés d’aprenentatge i de relació.

 

La Pedagogia Sistèmica ens aporta coneixements, comprensions, estratègies i recursos que ens ajuden a ampliar més la nostra mirada i a donar resposta a les necessitats, problemàtiques i conflictes que existeixen dins i fora de l’aula afavorint, sobretot en:

- El procés d’ensenyament-aprenentatge.

- La comunicació, la relació i el vincle afectiu amb l’alumnat, les seves famílies, usuaris, entre l’equip educatiu i amb tota la comunitat educativa.

- El propi benestar i el col·lectiu. 

- L'aplicació d'estratègies i propostes pedagògiques eficients i transformadores.

 

La formació és, sobretot, una oportunitat a obrir-se a fer un procés de creixement personal i professional.

 


Beneficis de la formació

 • Aprendràs a aplicar la mirada sistèmica en la teva tasca professional i en la teva Vida personal. 
 • Adquiriràs activitats i recursos emocionals-sistèmics per posar en pràctica dins i fora de l'aula.
 • Observaràs grans canvis tant en la teva feina com en la teva vida personal i familiar.
 • Integraràs estratègies que afavoreixen el vincle, la confiança, la relació i la comunicació amb les famílies, l'alumnat, l'equip i amb tota la comunitat educativa. 
 • Aprendràs a identificar dinàmiques emocionals que dificulten els aprenentatges i les relacions dels teus alumnes per acompanyar-les des d'una intervenció pedagògica eficaç i respectuosa. 
 • Aconseguiràs una actitud de lideratge que afavoreix el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

Estructura

 • Aquest curs consta de 7 mòduls.
 • Si a l'acabar tens ganes de continuar, pots seguir amb un segon curs de 7 mòduls més.
 • La formació complerta és de 14 mòduls.

      * La nostra formació és circular, és a dir, en el moment que inicies comencem a comptar els móduls. 

 

Formats a escollir

 • Presencial, un cap de setmana al mes:

            - Barcelona

            - Girona

            - Gurb

 • Online - classes en directe, setmanal (dimarts tarda).

 

Metodologia

 • Vivencial, pràctica i teòrica.
 • Accés a una plataforma amb material complementari de la formació (articles, vídeos, activitats, etc.).
 • Tutora de referència. 
 • Diferents formadores durant la formació. 
 • Seguiment i acompanyament dels processos individuals i grupals per part de la tutora i equip. 

* Les classes es faran en l'idioma que tothom entengui ja sigui català o castellà. 

 

A qui va dirigida aquesta formació?

 • Professionals de l'àmbit educatiu i/o escolar.
 • Professionals de l'àmbit social, psicosocial i psicoeducatiu. 
 • Pares, mares, tutors i tutores legals.
 • Tota persona compromesa amb l'educació.
 • Tota persona que vulgui fer un procés de creixement personal i professional des de l'enfocament emocional-sistèmic.

 

TEMARI DE LA FORMACIÓ COMPLERTA

 

Bases de la Pedagogia Sistèmica

 • Què és la Pedagogia Sistèmica amb l'enfocament de Bert Hellinger?
 • Bases teòriques de les que es nodreix la Pedagogia Sistèmica.
 • Principis bàsics de la Vida. 
 • La mirada emocional - sistèmica. 
 • La importància del context i la seva influència en la Vida i en el procès d'ensenyament-aprenentatge.

 

Estratègies i aplicació de la Pedagogia Sistèmica

 • Experiències i aplicacions de la Pedagogia Sistèmica al Cudec.
 • Com aplicar la mirada sistèmica a l'aula i al centre per trobar solucions als conflictes. 
 • Habilitats i capacitats dels educadors: la seva relació amb el currículum i els objectius. 
 • El centre educatiu i el centre d'àmbit social com un espai de detecció precoç i d'atenció primària.

 

Els vincles des de la mirada sistèmica 

 • La força del vincle entre els pares/mares i els centres educatius, docents,  educadors, alumnes, usuaris i tots els professionals de l'àmbit eduactiu, social i terapèutic. 
 • Les necessitats de crear vincles entre les famílies i els centres educatius. Relacions de més entesa i benestar.
 • Una nova forma de resoldre confictes en l'aprenentatge curricular i relacional dels alumnes: "mirant a tots els implicats".
 • Moviments sistèmic-relacionals: tot alumne/usuari actua per amor.

 

Recursos bàsics del professional sistèmic 

 • Acompanyar des de la presència.
 • La relació educador-alumne/usuari. 
 • L'entrevista educativa: elaboració del genograma, distribució espacial, estructura, guió, etc.
 • Eines i recursos d'intervecnió pedagògic-sistèmica en diferents marcs educatius: aula, equips de treball, claustre, equip directiu, monitors,...
 • Protocols d'acolliada i comiat dels mestres, alumnes educadors, usuaris, famílies,...

 

Enfocament que complementa la intervenció sistèmica

 • Programació Neurolingüística.
 • Projecte de vida. 

 

Ordres i desordres en els sistemes organitzacionals 

 • L'organització d'un centre educatiu en totes les seves dimensions. 
 • L'organigrama i la seva funcionalitat pràctica.
 • Herències i dinàmiques invisibles que influeixen en les organitzacions. 
 • Resolució de conflictes.

 

El perfil del professional sistèmic 

En el format presencial és un mòdul residencial de divendres tarda a diumenge ben dinat

 • Característiques i habilitats emocionals i cognitives del professional sistèmic. 
 • El treball personal i auto-reflexió del pedagog sistèmic.
 • Els valors personals i professionals.

 

L'acompanyament emocional-sistèmic 

 • Els ordres de l'ajuda.
 • Eines i recursos sistèmics en l'àmbit educatiu i social.
 • Educar per a la vida. 
 • La meva història és el meu éxit. 
 • Conèixer i identificar les dinàmiques inconscients.

 

Les emocions i a perspectiva sistèmica

 • El cervell triúnic i el seu funcionament. 
 • Les emocions i les tipologies emocionals des d'enfocamnt sistèmic. 
 • La gestió emocional des de la perspectiva sistèmica.
 • Funcions d'un centre educatiu. 

 

El nou paradigma sistèmic, aprenentatge-ensenyament 

 •  Investigacions en l'aplicació de la Pedagogia Sistèmica. 
 • Experiències i aplicacions de l'enfocament sistèmic al CUDEC. 
 • Els principis de la Pedagogia Sistèmica aplicades en l'elaboració d'estratègies d'intervenció sistèmica pel desenvolupament. 
 • La relació sistèmica entre l'aprenentatge i l'ensenyament. 

  

Camps d'informació: fer visible l'invisible 

 • La mirada quàntica aplicada a la realitat educativa i social. 
 • Camps mòrfics com a recurs per fer visible l'invisible. 
 • El paper de l'observador.
 • Els moviments sistèmics: una eina pedagògica aplicable. 

 

L'enfocament fenomenològic 

 • La mirada fenomenològica. 
 • Metodologia per l'observació i investigació en contextos educatius. 
 • Recursos i estratègies que ajuden a mirar cap a la solució. 

 
Estratègies didàctiques d'intervenció pedagògica

 • Moviments sistèmics amb materials específics.
 • Els 10 colors del talent.
 • Contes i metàfores. Interpretació sistèmica dels dibuixos. 
 • Visualitzacions i meditcions. 
 • El treball amb el cos. 

 

La vocació 

En el format presencial és un mòdul residencial de divendres tarda a diumenge ben dinat

 • Ocupar el nostre lloc i prendre la vida. 
 • Mirar la història laboral-professional.
 • La vocació. 
 • La missió de vida. 
 • Prendre la força per desenvolupar projectes personals i professionals. 
 • La crisi vocacional del professional. 

HORARIS I LLOCS, tu esculls

 • Barcelona (un cap de setmana al mes): divendres de 17:30h a 20:30h i dissabte de 10h a 20h.             
 • Girona (un cap de setmana al mes): divendres de 17:30h a 20:30h i dissabte de 10h a 20h.             
 • Gurb (un cap de setmana al mes): dissabte de 10h a 20h i diumenge de 10h a 13h
 • Online: els dimarts laborables de 17:30h a 20:30h - plataforma zoom

 

CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT de 190h

 

En finalitzar aquesta formació obtens:

 • Certificat d'Espai Sistèmic i Humanista.
 • Certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (només per a docents  no universitaris de Catalunya) de 190h.

 

En cas que vulguis fer continuïtat i fer el segon curs de Pedagogia Sistèmica, obtens:

 • Un segon certificat d'Espai Sistèmic i Humanista de 190h.
 • Un segon certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (només per a docents no universitaris de Catalunya) de 190h.
 • Títol de “Màster Universitari en Pedagogia Sistèmica Cudec®”, expedit pel CUDEC (Universitat de Mèxic, dirigida per Angélica Olvera) de 380h.

 

INVERSIÓ

 • Matrícula: 100€.
 • Set mensualitats de 200€ 180€
 • Fent pagament únic:  1.197€ enlloc de 1260€

EQUIP DOCENT DE LA FORMACIÓ

 

DIRECTORA DE LA FORMACIÓ I DOCENT

ANGÉLICA OLVERA

Creadora de la Pedagogia Sistèmica. Directora del CUDEC. Va estudiar enginyeria Química i la llicenciatura de Ciències Humanes. És historiadora, docent i facilitadora en Constel·lacions Familiars, formada en Gestalt, PNL, Psicologia Transpersonal i Psicologia Comunitària. Coneixedora en profunditat de Mecànica Quàntica i Físics Relativa.


 

COORDINADORA, TUTORA I DOCENT DE LA FORMACIÓ

LAURA SOLIVA I DEL RIO

Mestra d´Educació Infantil. Formació de Pedagogia Sistèmica. Formada en Constel·lacions Familiars. Formadora de Formadors del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Coordinadora del curs digital "Introducció a la Pedagogia Sistèmica" a PrisMa. Coordinadora de la Formació de Pedagogia Sistèmica a Espai Sistèmic i Humanista.


 

DOCENTS DE LA FORMACIÓ

CARME TUSET PADRÓ

Formada en Constel·lacions Familiars directament amb Bert Hellinger. Formada en Pedagogia Sistèmica; Salut Sistèmica. Terapeuta Gestalt. Xamanisme, etc. Llicenciada en Psicologia. Amb més de 35 anys d'experiència. Directora de la Formació de Constel·lacions Familiars. Fundadora i directora de centre Espai Sistèmic i Humanista.

 


ESTER PUIGDEMONT I MELIAN

Mestra d'Educació Infantil, diplomada en infermeria, facilitadora de constel·lacions familiars, sistemàtiques i ancestrals. Acompanyament de cicles de vida i rituals de pas. Més de 22 anys de formació en dansa (hip-hop, ball com a teràpia, dansa contemporània, dansa del ventre, jazz, etc.). Fundadora d'Espai Llavors.


ROBERT FERRAN POLO FONT

Educador social del Dpt. de Justícia. Màster en "Intervenció pedagògica sistèmica i coaching sistèmic" per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Assessoria i Consultoria Organitzacional Sistèmica (UB). "Hay teacher training" basat en els ensenyaments de Louise Hay. Expert Universitari en Constel·lacions Familiars.