FORMACIÓ INTERNACIONAL EN JUSTÍCIA SISTÈMICA

PROGRAMA FORMACIÓ BÀSICA (Certificat)

 

MÒDUL 1: Introducció a la Justícia Sistèmica. Lleis sistèmiques i conceptes bàsics. Teoria de sistemes. Introducció als ordres de l'ajuda i postura sistèmica del professional.

Professores: Mª Luz Godoy Ruiz i Carme *Tuset *Padró

 

MÒDUL 2: Tribunal Sistèmic. Postura sistèmica del jutge, dels advocats de les parts i de l'estat, dels procuradors, del fiscal, dels *LAJs i de tots els operadors de la justícia. Col·legis professionals i justícia sistèmica.

Professor: Sami *Storch

 

MÒDUL 3: Els ordres de l'ajuda. L'ajuda que enforteix. Reconeixement dels prejudicis i preconceptes. Actitud i escolta. Postura sistèmica del professional d'ajuda.

Professores: Mª Luz Godoy Ruiz i Ana Mª Ballester García.

 

MÒDUL 4: Perspectiva sistèmica en dret de família. Tipus de famílies. Famílies adoptives. Separacions i divorcis. Progenitors absents. Introducció al significat de les diferents ubicacions.

Professora: Carme *Tuset *Padró.

 

MÒDUL 5: Propietat, Herències i successions des del punt de vista sistèmic i conflictes hereditaris. Jerarquia entre germans. Herència i culpa. Deutes i insolvència. Successió en empreses familiars.

Professora: *Nidia *Brito dona Costa

 

*MÓDULO 6: Violència i criminalitat. Mirada sistèmica en instrucció penal i dret penal. Dinàmica de víctima i perpetrador. Addiccions i violència domèstica. Delictes patrimonials. Cerca secreta de compensació. El cicle de la violència.

Professor: Fernando *Cattelan *Cordeiro

 

MÒDUL 7: Salut i Dret. Malalties mentals. Delictes sexuals i les seves dinàmiques ocultes. Malalties degeneratives, depressió, traumes. Discapacitat. Els diferents nivells de consciència, efectes i limitacions. Delictes comesos amb bona consciència. Culpa i innocència. Amor cec i les seves dinàmiques.

Professora: Cristina *Llaguno

 

MÒDUL 8: Èxit i diners en la vida i en els negocis. Litigis derivats de qüestions econòmiques en els àmbits civil i mercantil.

Professores: Mayte Rodríguez Valls i Sara Rodríguez Simón

 

*MÓDULO 9: Empresa i organitzacions.

Constel·lacions Organitzacionals i les seves lleis sistèmiques. Grans empreses. Empresa familiar. Conflicte entre socis i empleats. Mirada del professional en dret laboral.

Professor: Ángel de *Lope Alemany

 

MÒDUL 10: Mediació Sistèmica. Principis sistèmics aplicats a la mediació. Principis comuns i no comuns. Apoderament del client. *Caucus, punts cecs de les parts, preguntes circulars. Solucions que perduren en el temps.

Professora: *Janaina Petxina de pelegrí

 

MÒDUL 11: Pare, mare i parella. Aprofundiment. Família d'origen i família actual. Vincle en la relació de parella. Masculinitat i feminitat. Jerarquia i equilibri en la parella. El que uneix i separa. Dinàmiques tòxiques en la relació de parella. Llibertat i compromís. Mare, pare i les seves representacions en justícia.

Professora: Vanessa *Aufiero dona Rocha

 

PROGRAMA FORMACIÓ AVANÇADA (Diplomat)

 

MÒDUL 12: Joventut difícil. Dinàmiques sistèmiques i origen de les dificultats, malalties i trastorns de nens i joves. Agressió, violència, abandó, abús intrafamiliar. *Bullying en alumnes. Addiccions. Delinqüència juvenil grupal. Integració de menors exclosa en la família.

Professora: *Jaqueline *Cherulli

 

MÒDUL 13: Reconciliació amb pare i mare, aprofundiment. Autopercepció. El vincle primari. El nostre femení i masculí. Principals dinàmiques. Lleialtats. Amor cec i amor esclarit. Dinàmiques. Relacions Filla-mare i fill-pare.

Professores: Mayte *Rodriguez Valls i Sara Rodríguez Simón

 

*MÓDULO 14: Moviments sistèmics. En grup, en individual, amb ninots o avatars. Genograma. Visualitzacions. Significat dels diferents posicionaments i moviments. Aprofundiment.

Professora: Carme *Tuset *Padró

 

MÒDUL 15: Dinàmiques sistèmiques després de les professions jurídiques. Injustícies i justícia negada en les famílies dels juristes. El seu efecte en generacions posteriors. Compensació, consciència i injustícia. Interferències de les professions jurídiques. Inclusió de tots: els anomenats “bons” i “dolents”. Capacitat d'imparcialitat. Ressonància entre juristes i clients.

Professora: Mª Luz Godoy Ruiz

 

*MÓDULO 16: Física *quántica, dimensionalitat i multidimensionalitat. Temps i espai. Campos morfogenètics. Neurones mirall. Funció de la consciència. Casos. + Taula rodona de dret comparat en la tarda del dissabte.

Professores: Mª Luz Godoy Ruiz. Inmaculada Más Sánchez.

 

MÒDUL 17: RESIDENCIAL. L'amor interromput. Mamà i Papà. Els nostres ancestres. El que ens ve donat de la nostra família. El que nosaltres volem. *Límitaciones del nostre sistema familiar. Anar més enllà. Què ens fa sentir realitzats i feliços.

Professores: Carme *Tuset i Mª Luz Godoy

 

*HABILITACIÓN PER A *CONSTELAR

MÒDUL 18: Diferents tipus de constel·lacions i centre buit. Història i evolució. Un enfocament centrat en la solució. Característiques i mode d'actuar en els diferents tipus de constel·lacions. Quan i com aplicar-les. Ser *constelador. Actitud personal com *constelador. Característiques.

Professora: Carme *Tuset

 

MÒDUL 19: Constel·lacions pas a pas. Pràctiques. Frases guaridores. L'entrevista. Configuració inicial. El pas a pas. Lectura de les imatges. Els representants i el camp. Dinàmiques implícites i explícites. Frases guaridores. La imatge de solució.

Professora: Montse Monge

 

MÒDUL 20: Família d'origen. Dinàmiques. Aprofundiment i pràctiques. Situacions entre pares i fills. Els germans nascuts i no nascuts. Relacions. El bessó solitari. La xarxa familiar i els seus possibles trastorns. Lleialtats de fills a pares. Amor cec i amor esclarit. Fidelitats familiars. *Parentificación. Identificació. Jo et segueixo. Millor jo que tu. Ho expio per tu.

Professora: Laura *Soliva

 

MÒDUL 21: Trauma. El seu abordatge en constel·lacions familiars. Diferents tipus de trauma. El nen interior: Conèixer-li, escoltar la seva necessitat, donar-li un lloc. La força de la recuperació del nen ferit. Fer-se adult. Prendre la responsabilitat de la pròpia vida. Pràctiques.

Professora: Albert Valls

 

MÒDUL 22: Interacció amb el client. Sintonia i contacte. Escolta activa. Pràctiques perceptives. Llenguatge verbal i no verbal. Comunicació no violenta. El mapa no és el territori. Transferència i *contratransferencia. Diferents tipus de sentiments. Jocs manipulatius. Desitjos i pors del facilitador.

 

 

Professora: Mª Luz Godoy

 


Formació Bàsica:

11 mesos -Certificat

 

Formació Avançada:

6 mesos - Diplomat

 

Habilitació per constel·lar:

5 mesos - Diplomat amb habilitació per constel·lar

 

TOTAL: 22 mesos. Només es pot fer la formació bàsica, o la formació bàsica + l'avançada, o bé la totalitat dels mòduls. No és possible mòduls solts.

Formació Bàsica:

2.145€ - 195€ per mòdul + 100€ de matricula

 

Formació Avançada:

1.170€ - 195€ per mòdul

 

Habilitació per constel·lar:

975€ - 195€ per mòdul

 

 DATES

 

Mòdul 1: 11 i 12 maig 2024

Mòdul 2: 15 i 16 juny 2024

Mòdul 3: 13 i 14 juliol 2024

Mòdul 4: 14 i 15 setembre 2024

Mòdul 5: 12-13 octubre 2024

Mòdul 6: 16-17 novembre 2024

Mòdul 7: 14-15 desembre 2024

Mòdul 8: 18-19 gener 2025

Mòdul 9: 22-23 febrer 2025

Mòdul 10: 22-23 març 2025

Mòdul 11: 26-27 abril 2025

Mòdul 12: 24-25 maig 2025

Mòdul 13: 21-22 juny 2025

Mòdul 14: 12-13 juliol 2025

Mòdul 15: 13-14 setembre 2025

Mòdul 16: 18-19 octubre 2025

Mòdul 17 - Residencial: 15-16 novembre 2025

Mòdul 18: 13-14 desembre 2025

Mòdul 19: 17-18 gener 2026

Mòdul 20: 14-15 febrer 2026

Mòdul 21: 14-15 març 2026

Mòdul 22: 18-19 abril 2026Organitza: Espai Sistèmic i Humanista

Dirigeix: Mª Luz Godoy

Coordina: Carme Tuset