PAF: PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT FAMILIAR

 

 

El model PAF de la Universitat Multicultural CUDEC s'inicia a Mèxic el 1986 amb un seguit de tallers que tenen un impacte vital entre la comunitat de famílies d'estudiants de secundària i batxillerat. Des de llavors el PAF s'ha estès i multiplicat amb l'objectiu d'acompanyar les famílies en els seus processos vitals.

 

Des d'Espai sistèmic i Humanista (ESH) ens sumem a aquesta tasca oferint el Programa d'Acompanyament Familiar a Barcelona. La nostra visió és promoure el desenvolupament humà des del nivell familiar en un espai en el qual els pares i les mares comparteixen les seves vivències, poden comunicar el que els passa, troben recursos i assimilen eines per acompanyar el creixement dels seus fills i filles.

 

Famílies unides en un lloc per compartir els desafiaments que signifiquen la criança dels fills i les filles, recuperant la mateixa història i entenent com la relació de la família és una relació reeixida, més enllà dels conflictes que s'enfronten en la quotidianitat.

 

El nostre PAF es recolza en dues branques principals: la Pedagogia Sistèmica i l'Educació Viva.

 

1.- Pedagogia Sistèmica:

Basant-se en els ordres de l'amor i les constel·lacions familiars, Angelica Olvera va crear la Pedagogia Sistèmica amb l'objectiu d'aportar aquesta mirada als sistemes educatius. No es refereix només a l'educació formal o els centre educatius, sinó també a l'apropiació de la mateixa educació de l'ésser de cada persona. Tal com diu Angélica Olvera "la vida és pedagògica" i ens ensenya tot el temps, en tant que cada acte viscut ens educa i ens modela en el nostre creixement i evolució. Després de molts anys de treball, Angelica Olvera va crear «Els ordres de l'ajuda», per contribuir a curar els sistemes educatius. Aquests són útils en qualsevol relació d'ajuda, sigui a una persona o a un sistema:

 

- L'equilibri en l'intercanvi: només puc donar allò que tinc i només puc prendre allò que necessito.

 

- Respectar el destí de l'altra persona: només es pot ajudar quan les circumstàncies ho permeten i l'altra part està preparada.

 

- Mantenir una relació adulta: quan volem ajudar, mai situar-nos en el paper de pare o mare de l'altra persona.

 

- L'empatia sistèmica: incloure i respectar a tot el sistema de l'altra persona.

 

- Estimar tot tal com és: qui vol ajudar, no pot jutjar.

 

2.- Educació Viva (o acompanyament respectuós):

Nombroses persones i col·lectius han contribuït a generar una mirada respectuosa cap als processos vitals en la infància. Alguns dels nostres referents són Rebeca Wild, Evania Reichert o André Stern. Com col·lectius, el CAIEV o la XELL (Xarxa d'Educació Lliure). L'educació viva ens aporta un coneixement i un respecte cap a les etapes de desenvolupament evolutiu. Integrar aquesta mirada facilita la connexió amb les nostres filles i els nostres fills. No es tracta d'un conjunt d'eines sinó d'una actitud, una manera de relacionar sé recolzada principalment en dos grans referents teòrics:

 

- La Autopoiesis: un concepte creat per Humberto Maturana i Francesco Varela que fa referència al fet que qualsevol organisme i sistema sa té la capacitat innata per construir-se, mantenir-se i prendre les seves decisions. Pedagògicament vol dir que els nens i les nenes tenen la necessitat i la capacitat d'autoregular-se i prendre decisions.

 

- La Teoria de Sistemes: estableix que la realitat s'estructura en sistemes. Un sistema es defineix com un conjunt d'elements que interactuen entre si i amb altres sistemes. Tots els sistemes estan connectats i s'afecten mútuament. Pedagògicament veiem la necessitat de crear canals de comunicació i de relacionar i incloure tots els sistemes que afecten el desenvolupament i l'aprenentatge (família, claustre, context social, natural i estructural, etc.).

 

Prenent aquestes dues grans branques com a guia, ens situem per acompanyar una part del camí de les famílies amb el desig de contribuir al seu creixement i la seva salut. Quan podem treballar els nostres orígens i conèixer les diferents etapes per les quals passen les nostres filles i fills, ens preparem per obrir la mirada.

 

El nostre PAF vol ser un espai de trobada, un espai per compartir i créixer, un espai de seguretat i no judici. Oferim un conjunt de mòduls enfocats al creixement i l'autoconeixement en el context familiar. Aquests mòduls poden fer-se per separat o com a procés. Les trobades són mensuals i el procés és circular, així que pots sumar-te quan vulguis.

 

Mòdul 1: EL MEU SISTEMA: D'on vinc, quin lloc ocupo en la meva família d'origen, quina és l'herència que jo tinc pel meu sistema actual. Quin és el meu lloc com a mare o pare, quin és el lloc de la meva filla o fill en el sistema familiar actual. Equilibri entre donar i prendre.

 

Mòdul 2: ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT: conèixer les fases per les quals passen els nostres fills i filles facilita acompanyar les seves vivències, les seves emocions i les seves necessitats.

 

Mòdul 3: LA COMUNICACIÓ FAMILIAR: la comunicació empàtica i assertiva, escolta i parla activa, els drets i les barreres en la comunicació, bases de la CNV.

 

Mòdul 4: ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: Com puc acollir i respectar les emocions de la meva filla o fill, des d'on acompanyo les seves experiències. Com gestiono les meves pròpies emocions.

 

Mòdul 5: AMOR I LÍMITS: Dos necessitats bàsiques, què genera l'amor incondicional, quina funció tenen els límits, com és la meva relació amb els límits, com afecten les meves relacions.

 

Mòdul 6: LA RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA: De quina forma podem construir una relació ordenada i fluida. Com puc afavorir el camí d'aprenentatge de la meva filla o fill.

 

Mòdul 7: DIVERSITAT FAMILIAR: Com acull, íntegre i tinc cura el model de família que va construir en el present.

 

CALENDARI: UN DIVENDRES A EL MES DE 17h A 20h

PREU: 40 € PER MÒDUL.

SI FAS EL PROCÉS COMPLET EL preu és de 250 €.

 

T'ESPEREM!