DE LA “A” A LA “Z” COM FACILITAR UNA CONSTEL·LACIÓ FAMILIAR

 

Curs de perfeccionament per a alumnes avançats o facilitadors. Es pot donar en 5 dies intensius de dilluns a divendres o un divendres a la tarda (4hs) i dissabte (8hs) i diumenge (4-6hs).

 

Primer

 • Fenomenologia aplicada. L´art d´aprendre a percebre. Observar, percebre. d'on sorgeix el coneixement?
 • Aprendre a llegir la imatge de la configuració.
 • Delimitar en quines dinàmiques i embolics es troba el motiu de la consulta del consultant.

Segon

 • Preparació o fase prèvia. Recepció i enquadrament.
 • El consultant, contacte, delimitar el tema a constel·lar. Com definir el tema a constel·lar? Què faig ara que tinc el motiu de consulta? d'on surt la informació per començar la constel·lació? Amb quina informació treballem? Com arribar al fet o punt puntual a constel·lar?
 • Elecció dels representants o els ninots. amb quin criteri es trien? quants
 • maneres hi ha per triar-los?
 • Aprendre a estar al centre buit. què és aquest buit de què Hellinger parla?
 • Els mateixos punts cecs i què fer amb ells per no interferir el procés.

 

Tercer

 • Perfeccionant la lectura del camp de la
 • constel·lació.
 • Intervencions amb moviments. Moviments principals o bàsics. Moviments facilitadors. Moviments de resolució i de finalització. Moviments paradoxals.
 • Els moviments, quins sanen i serveixen i quins no. Com facilitar-ne alguns
 • moviments en particular.
 • Practica dels alumnes i exercicis vivencials.
 • Taller presencial amb públic.

 

Cuarto

 • Perfeccionant la lectura del camp de la constel·lació.
 • Intervencions amb paraules.
 • Aprendre a preguntar, a escoltar ia triar què dir.
 • Contar històries.
 • Paraules que acompanyen alguns moviments o els emfatitzen.
 • Les frases sanadores. qualsevol frase sana? com triar la frase adequada per cada constel·lació i situació? Frases que sanen. Frases que són “un com si...”, o projectades des del punt cec del facilitador.

 

Cinquè

 • Perfeccionant la lectura del camp de la constel·lació.
 • Percepció del propi cos.
 • Percepció dels senyals corporals tant al consultant com als representants.
 • Expressió dels sentiments. Tipus de sentiments. tot sentiment és vàlid a l'hora de fer una constel·lació? Sentiments que ajuden. Sentiments que entorpeixen. Quin és l'únic veritable sentiment? Com desxifrar els sentiments i emocions dels participants a la constel·lació?

 

Sisè

 • Salut i malaltia.
 • Com es constel·la problemes de salut?
 • Diferents maneres de realitzar constel·lacions amb malalties. • pràctica dels
 • alumnes i exercicis vivencials.

DATES: Del 12 al 16 de Setembre

 

 

HORARIS: De 9:30h a 13:30h

o 15:30h a 19h

 

APORTACIÓ: 

200€

 

LLOC: 

BarcelonaJORGE BERRAONDO

Llicenciat en psicologia de la UNC. Estudia Constel·lacions Familiars de l'any 2004. Constel·lador certificat per la Hellinger Sciencia. Centre Hellinger Buenos Aires. Universitat Cudec, Mèxic. Curs d'especialització en “SALUT SISTÈMICA” amb Stephan Hausner a Gestalt Institut, Barcelona.