ASSESSORAMENT A EMPRESES, EMPRESARIS I PROFESSIONALS:

 

Qualsevol organització constitueix un sistema, en tot sistema existeixen regles de relació, jerarquies, normes i protocols, desenvolupant-se en dos plans diferents. En el pla conscient, està tot establert a nivell formal i institucional: jerarquia de comandaments, definició de càrrecs i responsabilitats, estructura de processos, procediments, metodologies, reglamentació. En el pla inconscient, però actuant amb la mateixa força, existeixen també patrons de funcionament consolidats, relacionats amb la historia de la organització i dels seus membres, que determinen en gran manera, el tipus de relacions que s’estableixen en tots els nivells, amb les seves fortaleses i debilitats, i que influeixen de forma determinant en el potencial del desenvolupament de la organització.

 

Mitjançant el COACHING SISTÈMIC; podem ajudar-te a analitzar detingudament els factors que poden estar frenant l’activitat del teu projecte o empresa, un Coach no és solament un assessor, és també, un company de viatge amb l’objectiu d’ajudar-te a aconseguir millors resultats o descobrir allò que pugui impulsar a aconseguir-los.

 

El nostre enfocament dona la possibilitat d’anticipació, en millorar la capacitat d’identificar les tendències, tant a nivell intern de la organització, com a nivell del mercat, la competència o la evolució de la societat. Aquesta visió permet compassar els processos interns de desenvolupament de la organització amb els processos de canvi de l’entorn, millorant el posicionament en el mercat i el potencial de futur de la empresa. 

 

Exemples derivats d’assumptes sistèmics no resolts:

 

    • Conflictes recurrents entre persones i clima laboral hostil

    • Bloqueig a nivell general en els processos de comunicació

    • Dificultats per aconseguir els objectius econòmics

    • Patrons de conflicte o dificultat en situacions concretes, que es repeteixen de forma persistent.

    • Repetició de situacions dramàtiques (ja conegudes)

    • Dispersió i incapacitat de centrar-se en els objectius per banda de determinats equips o departaments.

    • Falta de motivació en persones o equips.

    • Impossibilitat recorrent de cobrir de manera adequada un lloc determinat de treball.

    • Impossibilitat d’assumir diversos canvis en la organització.

    • Dificultat per concretar objectius i portar-los a bon port.

 

La mirada sistèmica es basa en obrir la porta a soluciona un assumpte concret (relacionat amb un departament, funció, conflicte, càrrec, objectiu, decisió…) de manera equilibrada i harmònica per a tot el conjunt de la organització, ja que la recerca de la solució és enfocada de manera global, és a dir, en “allò que és millor per a tot el sistema”.

 

Ampliar la perspectiva mantenint un profund respecte a tots els factors, interessos, persones, actituds o successos implicats, donant a cada element un bon lloc, respectant de manera adequada la privacitat individual, distingint i delimitant clarament l’àmbit professional de l’àmbit personal.  

 

La metodologia és específica, flexible i adaptable per a cadascun dels casos. Parlem d’orientació, perquè el nostre enfocament és precisament el de mínima intervenció en el sistema, és a dir, consisteix en guiar en el paradigma sistèmic per a descobrir una nova visió, o una nova manera de mirar. La nostra missió és merament la acció de mostrar. En mostrar-se el que està ocult, emergeixen múltiples solucions i cadascuna de les organitzacions haurà de prendre les seves pròpies decisions en funció de les pautes, criteris i valors que considerin oportuns.

 

Coneix ara el nostre acompanyament personal o grupal en els processos de canvi, encaminat cap l’autoconeixement, el prendre consciencia de patrons ocults i el descobriment del propi potencial creatiu. 

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001