Constel·lacions Organitzacionals en privat

De vegades, no cal treballar les constel·lacions organitzacionals en un taller grupal per la qual cosa en espai sistèmic i humanista oferim fer aquest treball en consulta privada. En aquest entorn més íntim es pot obtenir la mateixa eficàcia que en una constel·lació grupal.

El treball es pot fer amb l'ajuda de ninots, figures i objectes que serveixin per configurar la imatge del tema a tractar. De la mateixa manera, es pot fer la feina fent servir papers o tapets en conjunt amb el client, de tal manera que es treballa amb les sensacions i sentiments que el client expressa quan es posa sobre ells.

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001