Les Constel·lacions Organitzacionals són un mètode eficaç per obtenir informacions rellevants de la situació en una empresa que són molt difícils de detectar amb els mitjans convencionals.

Les empreses funcionen també com petits sistemes i tenen les seves lleis sistèmiques pròpies. En algunes ocasions, poden produir-se transgressions, bé sigui de manera conscient o inconscient, d'aquestes lleis sistèmiques que les regeixen i que produeixen bloquejos i falta d'eficàcia, així com malestar i males relacions entre els seus membres.

Per tenir èxit, les empreses han de desbloquejar el potencial inherent dels seus recursos humans, donar-li el perfecte lloc a cada un, allò que els permet donar el millor de si mateixos.

La productivitat i l'èxit en les empreses i organitzacions augmenten amb el benestar d'aquells que les componen, quan troben lliurement la seva responsabilitat i posen el seu talent i creativitat al servei de l'entitat en la qual se senten integrats.


Data: Dissabte 9 i Diumenge 10 de maig

Horari: Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 i Diumenge de 10 a 14h

Lloc: ESH Barcelona

Preu: 160€ (ex-alumnes 140€)CECILIO FERNÁNDEZ REGOJO

 

Té una experiència empresarial de més de 40 anys, ha exercit diferents llocs de responsabilitat en empreses de diferents sectors i ha creat empreses en diferents sectors. És Llicenciat en Enginyeria Industrial i ha realitzat cursos de post-graduació en Gestió d'Empreses, entre altres. És formador internacional de Constel·lacions Organitzacionals, principalment a Europa i Amèrica Llatina – treballant en més de 30 països.


A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001