Links als diferents estudis universitaris:


 

Conscients que les tendències actuals exigeixen a les institucions educatives respondre a les necessitats socials, la Universitat replanteja el seu model educatiu actualitzant tots els seus plans d’estudi orientant-los cap a una modalitat mixta , la qual cosa permetrà que els alumnes desenvolupin una sèrie de competències i habilitats en l’aplicació del coneixement adquirit. Tot això en el marc d’un enfocament Multicultural que pretén projectar als nostres graduats en el camp internacional, amb el coneixement i valoració de la seva pròpia cultura i l’acceptació plena de les cultures en les quals pretén introduir, lo anterior, amb la finalitat d’interactuar de manera competitiva i reeixida, sustentat en un sistema obert i flexible que afavoreix la construcció de l’aprenentatge. 

La Universitat Multicultural CUDEC ha vingut consolidant els seus projectes, al nivell que en l’actualitat se la reconeix internacionalment pels seus programes de Llicenciatura i Mestratge en Psicologia Sistèmica i Mestratge en Pedagogia Sistèmica.

 

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001