La Universitat Multicultural CUDEC ofereix l’oportunitat de cursarla Llicenciatura en Psicologia dels Sistemes en Modalitat d’estiu. El que ens permet a persones de tot el món, poder  cursar aquesta Llicenciatura. 

 

 

L’objectiu de la Llicenciatura és formar professionals, capaços de buscar la comprensió de les persones, ajudant a aconseguir el seu benestar individual i social en els seus àmbits d’aplicació:

  •    Clínic, mitjançant l’avaluació, el diagnòstic i la recerca de solucions a situacions emocionals.

 ·  Educatiu, atenen processos educatius, orientats a mirar i solucionar dinàmiques que dificulten el procés d’ensenyament-aprenentatge.

  ·      Laboral, desenvolupant processos de reconeixement de condicions i necessitats, prospecció i desenvolupament del talent dins de les empreses.  

Així com en altres àrees pròpies de la psicologia.

 

La Universitat del Grup CUDEC® ofereix aquest programa innovador dirigit a:

 

 ·         Terapeutes en diverses alternatives de sanació i terapeutes en Constel·lacions Familiars que desitgen apropar-se i aprofundir en els fonaments filosòfics, científics i didàctics de la Psicologia, amb l’enfocament de Bert Hellinger, així com professionalitzar els seus estudis.

 

·         Empresaris i executius que busquen desenvolupar processos d’impacte avantguardista per aconseguir resultats altament efectius.

 

·         Persones interessades amb inquietuds i desitjos de creixement  professional per enfortir el seu potencial i autoconeixement mentre aprofiten l’estiu per actualitzar-se i avançar en la seva capacitació.

 

 

Així mateix, ofereix l’oportunitat per realitzar estudis a Mèxic, en un  enquadrament multicultural i internacional amb experiències de desenvolupament humà profunds i transcendents. 

 

 


Pla d’Estudis:

 

Bloc fonamental o bàsic 

 

·         Fonaments de Psicologia

·         Sistemes Biològics de la Conducta

·         Matemàtiques

·         Desenvolupament Psicològic I

·         Sistemes Sensorials

·         Estadística Descriptiva

·         Desenvolupament Psicològic II

·         Motivació i y Emoció

·         Estadística Inferencial

·         Teories de la Personalitat

·         Pensament i Llenguatge

·         Avaluació Psicològica

·         Psicologia i Fenomenologia

·         Teories de l’Aprenentatge

·         Estrès, Frustració i Conflicte

·         Psicometria

·         Psicologia i Teoria de Sistemes

·         Sexualitat i Família

·         Proves Psicològiques I

·         Teoria i Tècnica de l’Entrevista

·         Investigació I

·         Proves Psicològiques II

·         Investigació II

·         Els Sistemes Terapèutics.

 

Bloc intermedi o de professionalització

 

·         El Context de la Globalització

·         Habilitats del Pensament

·         Desenvolupament d’Habilitats Comunicatives

·         Informàtica Aplicada I

·         Fonaments de Filosofia

·         Eines pel Treball Acadèmic

·         Informàtica Aplicada II

·         Els Problemes Filosòfics de la Psicologia

·         Desenvolupament Humà

·         Informàtica Aplicada III

·         Habilitats i Competències Empresarials

·         Taller de Negocis

·         Habilitats i Competències Executives.

 

Bloc electiu optatiu

 

·         Ergonomia

·         Sistemes Organitzacionals

·         Desenvolupament d’Habilitats Gerencials

·         Psicologia de Grups

·         Educació integral

·         Educació per la diversitat

·         Comunicació i Lideratge

·         Programació Neurolingüística

·         Educació per a la Qualitat

·         Psicologia cognitiva

·         Motivació i aprenentatge

·         Psicologia Organitzacional

·         Educació en valors.

 

Cada estiu és una reflexió profunda i agraïda sobre la vida:

 

·         Primer estiu. La infància… una trobada amb mi mateix

Les matèries que s’imparteixen als estudiants de nou ingrés, s’enfoquen a la resolució dels conflictes infantils; treballant amb experiències personals,  en la teoria, la praxi i la recerca.

 

·         Segon estiu. L’adolescència… la millor joventut i els anys somiats.

Durant aquest estiu es recapitularà l’etapa tan crítica de formació emocional que tots travessem. Aquí, les assignatures s’aplicaran per descobrir les dinàmiques que ens marquen en els anys previs a la vida adulta. Mirem cap al context de la nostra adolescència.

 

·         Tercer estiu. La maduresa… l’èxit en les relacions de família i relacions professionals

En aquest estiu es desenvoluparan les habilitats de percepció i de recerca fenomenològica i sistèmica que permeten reconèixer en aquest període difícil de construcció de personalitat, les capacitats i les competències que necessitem per distingir els processos i les dinàmiques adequades perquè la vida flueixi amb èxit.  Així mateix, integrar els diferents elements del programa per a contribuir al funcionament d’una vida creativa. Durant aquest estiu també iniciarem la recerca per la titulació d’acord amb el protocol de tesis.

 

·         Quart estiu. El final, projecte de vida… inici d’una nova aventura de prosperitat i abundància

En aquest últim estiu es revisarà el projecte de vida, junt amb la tesi que s’acabarà durant aquest cicle universitari.

 

 


Data i Horaris:

·         Tots els estius del 16 de juliol al 10 d’agost, de dilluns a dissabte de 9,00 a 21,00 hores

 

Forma de Pagament:

 

Forma de pagament

Descompta

Mèxic

Comunitat Europea

12 Pagaments

(juliol-agost)

0%

MXN 5,242.00

EUR 350,00

6 Pagaments

(juliol-desembre)

5%

MXN 9,959.00

EUR 650,00

4 Pagaments

 (juliol-octubre)

10%

MXN 14,143.00

EUR 940,00

Al comptat (julio)

15%

MXN 53,465.00

EUR 3500,00

 

Les quantitats de la Comunitat Europea poden estar sotmeses a  variacions segons els tipus de canvi de moneda en el moment del pagament.

 

Nota: El programa i las sumes d’inversió estan subjectes a canvis sense previ avis.

 

 

 

Informació i Inscripcions:

 

 

Secretaria@carmetuset.com / 625 16 82 65

 

 

 

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001