La Pedagogia Sistèmica ens ofereix comprensions i solucions eficients i eficaces per fer front a les necessitats i realitats actuals als centres i a les aules: atenció a la diversitat, dificultats d’aprenentatge, dificultats d’adaptació escolar, problemes de conducta, noves estructures familiars, interculturalitat...

 

L’objectiu d’aquest curs és fer una introducció a la PS i proporcionar idees i propostes per a l’elaboració d’eines i recursos pràctics a tots els professionals de l’àmbit educatiu i de l’ajuda (educadors, mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs, logopedes, psicòlegs, educadors socials...) que els permetin ampliar la mirada per tal de donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l’aula i del centre, aportant imatges d’ordre, estructura i equilibri com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu. ( més info…)

-Barcelona- C/ Mallorca 515 despax 1 08026 

- Girona - Carrer Nou, 18, Principal 1ª - 17001 

+34 625.16.82.65

secretaria@esh.cat