FORMACIÓ en CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

La Formació en Constel·lacions, està pensada tant per a persones que desitgin ser constel·ladores, com per a persones que desitgin realitzar un intens treball de creixement personal. Té 2 anys de durada.

Creiem que el més important per ser constel·lador és primer treballar la pròpia vida, ja que ningú podrà acompanyar a una altra persona on no hagi anat ell; per això durant el curs els alumnes tindran l’oportunitat de treballar els seus propis assumptes, sigui en constel·lacions o en els exercicis que s’aniran fent. I és a partir de la pràctica que es va introduint la teoria.

En la part de teoria, es treballaran molt diverses coses, entre elles aprenem com i per què funciona una constel·lació, els Ordres de l’Amor, com actuen i afecten les diferents àrees de la vida (moltes vegades inconscientment) i també com, en aplicar-los a les nostres vides, ens ajuden a poder mirar la vida, la família, les relacions, el treball... des d’un altre lloc i així poder viure de forma més harmoniosa i satisfactòria.

En molt poc temps les Constel·lacions familiars creades per Bert Hellinger han ampliat molt el camp d’acció. Durant la formació podrem veure els diferents tipus de constel·lacions de la mà de Bert Hellinger a través del DVD.

La formació també consta d’espai per pràctiques, cosa que és fonamental per a les persones que desitgen ser constel·ladores.

Durant la formació s’assisteix a tallers i monogràfics de Constel·lacions Familiars oberts al públic, així els estudiants tenen la possibilitat de ser representants i vivenciar les dinàmiques que sorgeixen en tot tipus de situacions i famílies.

Una vegada finalitzada la Formació i complint tots els requisists demanats durant la aquesta, s’ortorgarà un Diploma acreditatiu de de Espai Sistemic i Humanista avalat per la Universitat Multicultural Cudec i la Hellinger Sciencia.

Un cop obtingut el diploma de la formació els que ho desitgin poden accedir a la titulació de “d’Expert Universitari o Expert Professional en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques del Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.

Aquest EU o EP, de caràcter propi, expedida en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES o Acord Bolonya) comporta 60 crèdits ECTS que, en ser certificats per un centre universitari poden ser convalidats* a diversos efectes: altres estudis universitaris, del mateix centre o d’un altre, ja sigui aquest nacional o estranger; concursos i promocions professionals, etc.

Per accedir a aquest títol, es necessari passar dos exàmens, al Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Fer uns treballs i pagar 400€ en concepte de taxes.


A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001