A QUI VA DIRIGIDA

A totes les persones que desitgin augmentar la comprensió de si mateixes i de la seva família.

És un procés profund de desenvolupament personal.

També ens ajuda a entendre les nostres relacions i el perquè moltes vegades, sense desitjar-ho, actuem de diverses maneres o se’ns repeteixen circumstàncies en la nostra vida.

També va dirigida a tots els que desitgin dedicar-se a les constel·lacions familiars com a professió o com a complement o ajuda a la seva professió actual.

A tots els professionals de l’ajuda ja siguin: psicòlegs, terapeutes, treballadors socials, educadors, mediadors, coachs, metges, etc.; per poder usar com eina la filosofia de les constel·lacions familiars en el seu àmbit de treball.

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001