PROGRAMA 2 ANYS ACADÈMICS. TÈCNIC EN NATUROPATIA

         Títol del mòdul                                                                                                                                  Crèdits

Principis i fonaments del criteri naturista

4

Nutrició, dietètica i dietoteràpia - criteri naturista

10

Bioquímica per a nutrició i metabolisme

8

Suplements dietètics - Ortomolecular

10

Anatomia humana (introducció i sistema musculoesquelètic)

8

Biologia cel·lular i microbiologia

4

Histologia i embriologia general

2

Anatomia, histologia i fisiologia integrades

20

Fitoteràpia

12

Historia clínica i anamnesi en naturopatia

2

Patologia i integració terapèutica

18

Situacions d'assistència urgent

2

Salut púbica i comunitària (on-line)

2

Elements naturals (on-line)

4

Flors de Bach

2

Reflexologia podal

2

Oligoteràpia

2

Sessions pràctiques de criteri naturista

6

Terminologia en ciències de la salut (on-line)

2

                                              Totals                                                 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒDULS D´ESPECIALITZACIÓ. EXPERT EN NATUROPATIA

             

  Títol del mòdul                                                                                                                                                      Crèdits     

Determinacions analítiques

4

Farmacologia

10

Cinesiteràpia y Kinesiologia 

8

Psicologia (on-line)

4

Idioma: anglès per a ciències de la salut (on-line)

4

Biofísica

2

Bioestadística i investigació

2

Història de la medicina i de la medicina naturista (online)

2

Altres teràpies naturals

4

Homeopatia

10

Tècniques comunicatives

2

Prevenció i riscos laborals

2

Ètica, deontologia i legislació

2

Patologia i integració terapèutica II

22

Antropologia de la salut

2

Evaluació i observació - Iridologia

2

Exploracions complementàries

6

Psicologia dels eneatipus I (eneagrama i eneatipus)

2

  Psicologia dels eneatipus II (subtipus)

 

 

2

Psiconeuroinmunologia

 

 

6

Pla terapèutic de criteri naturista I

 

 

8

Pla terapèutic de criteri naturista II

 

 

8

Treball fi de grau

 

 

6

 

 

Totals

     120

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001