FORMACIÓ EN EINES TERAPÈUTIQUES

La Teràpia Humanista reuneix en una sola formació un conjunt de mètodes terapèutics, integrats de manera coherent i conscient, prenen com a eix central la persona en la seva totalitat.

 

Sorgeix de la constant demanda per part de diferents professionals de la teràpia, d’ampliar coneixements i disposar de variats recursos amb els quals poder abordar de forma més efectiva els diferents aspectes de l’ésser humà, acompanyant a la persona en les seves dimensions física, mental, emocional i espiritual.

 

Teràpia Gestalt, Programació Neurolingüística (PNL), Teràpia Humanística, Transpersonal, Respiració Conscient, Respiració Holotrópica, Rebirthing, Teràpia Familiar Sistèmica i Constel·lacions Familiars, Teràpia Estratègica Breu, Corporal, Meditació, Eneagrama, Dol i Mort.

 

Cada teràpia proporciona una línia de treball que, en integrar-se juntament amb altres qualitats de l’enfocament del terapeuta, cada un guanya valor.

 

Al parlar de Teràpies Humanistes ens referim també a la integració de les diverses dimensions de l’ésser humà i els diferents aspectes de la persona, aquells trets i qualitats que configuren la seva manera de ser i que són rebutjades conscient o inconscientment per la persona. Es tracta de prendre la part segregada, negada, no acceptada d’un mateix i integrar-la en una unitat completa perquè la persona es conegui i arribi a viure’s de forma conscient i completa.

 

La formació va dirigida tant a terapeutes i persones de l’àmbit de l’ajuda que volen ampliar els seus coneixements i recursos, com a aquelles persones interessades a realitzar un camí de creixement personal que abasti totes les dimensions de la seva persona.
A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001