PNL

Durant les sessions de PNL, aprendràs tècniques que faciliten i potencien les teves habilitats comunicatives i d'escolta; adquiriràs recursos per gestionar a escala personal i terapèutica situació de conflicte; aprendràs eines que facilitin la consecució d'objectius, la gestió de creences i la identificació d'aquells obstacles que dificulten la nostra quotidianitat i gestionar-los. Ampliar la nostra mirada per poder prendre decisions més ajustades a la realitat que ens envolta, alliberant-nos d'aquells patrons apresos que, si bé en algun moment van ser útils, impedeixen que ens desenvolupem com a éssers complets, eficaços i reeixits.

 

Objectius

• Aprendre el marc conceptual i teòric de la PNL

• Identificar aquells processos mentals que limiten el nostre estar en el món.

• Potenciar els recursos personals que ja fem servir i desenvolupar altres.

• Com comunicar i com desenvolupar una bona escolta.

• Com utilitzar el llenguatge segons la finalitat.

• Aprenentatge de les principals tècniques de la PNL.

 

Metodologia

• Aprenentatge del mètode i bases teòriques.

• Combinació de teoria i pràctica en cadascuna de les sessions.

• Treball vivencial d'autoconeixement i de desenvolupament de les mateixes habilitats com ajudador o terapeuta.

• Participació dels assistents.

• Demostració de les tècniques per facilitar la seva comprensió i desenvolupament

• La pràctica constant per facilitar la integració d'aquestes tècniques i recursos.

• Passar pels diferents rols (terapeuta-client-observador) per tal de potenciar l'aprenentatge.

• Lliurament d'apunts que permetin asseure i ampliar coneixements.


CRISTINA DÍAZ PELLICER

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació Postgrau Interuniversitari en Acolliment, Adopció i Postadopció. Màster Especialista en Sofrologia Caycediana. Formació en Constel·lacions Familiars. Terapeuta Gestalt. Màster Practitioner i Trainer en PNL. Formació en Intervenció i Teràpia Estratègica. Especialista en Intervenció Sistèmica amb famílies, nens i adolescents. Coaching Wingwave. Formació en Pedagogia Sistèmica. Coordinadora de la Formació en Teràpia Humanista integrada.


A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001