TALLERS, HORARIS I INVERSIÓ

Tallers presencials:

La Formació consta de deu mòduls, un al mes, d’octubre a principis de juliol:

• Divendres: de 17:00 a 20:00 h.

• Dissabte: de 9:30 a 20:30 h.

• Diumenge: de 9:30 a 14:30 h.

 

Les lectures, els treballs teòrics i algunes pràctiques de respiració entre els alumnes es realitzaran al marge dels tallers presencials.

 

Inversió:

• Matrícula: 100€ sols el primer any.

• 10 mensualitats de 180€.

 

Titulació:

Finalitzada la Formació i complint tots els requisits comentats, s'obtindrà el Diploma acreditatiu de AD's ESCOLA. El Real Centre Universitari Escorial María Cristina, previ examen, expedeix el Certificat d'Extensió Universitària (CEU) de Re-Naixement. Aquest CEU, de caràcter propi, expedit en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES o Acord de Bolonia) comporta 35 crèdits que, en ser certificats per un centre universitari poden ser convalidats* a diversos efectes: altres estudis universitaris, del mateix centre o d'un altre, sigui aquest, nacional o estranger; concursos i promocions professionals, etc.

 

(*) La convalidació és una potestat del centre al qual se sol·licita.

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001