TEMARI

 

Mòdul 1. Re-Naixement, la ment creativa i la gestió emocional

 •          Els Nivells de la ment. Funcions i característiques.
 •          El paradigma quàntic i la ment creativa.
 •          Els inhibidors de la felicitat humana.
 •          Canvi de creences. Tècniques i ús de les Afirmacions. Les Visualitzacions. La creació de Mapes Mentals.
 •          Emocions i sentiments. Intel·ligència emocional. Consciència emocional.
 •          Psicosomatismes i gestió dels traumes, dols i bloquejos emocionals. El perdó.
 •          Treball de l’autoestima. Passos i elements cap a l’autoestima holística. 

Mòdul 2. Aprofundiment en l’ús de la Respiració en Re-Naixement

 •          Introducción al Re-Naixement.   
 •          Pilars bàsics del Re-Naixement: la RespiracióConscient, el Pensament Creatiu, el Guió Natal, la Gestió Emocional i la                               Vitalitat conscient.
 •          Fisiologia i efectes de la respiració en Re-Naixement.
 •          El cicle energètic de la respiració.
 •          Pràctiques i lectures  dels patrons de respiració de cada persona.
 •          Les sessions de respiració “en sec” i les sessions de respiració “en aigua   calenta i en aigua freda”.
 •          Les desviacions de la respiració.

 

Mòdul 3. El treball amb les memòries del naixement.

 •          El guió natal.  Memòries i empremtes de naixement.
 •          Les memòries i empremtes de naixement i la seva descodificació.
 •          Psicologia Prenatal i Perinatal. Fases i vivències de la concepció i la gestació.
 •          Memòries emocionals, somatismes i relacions psicoafectives.
 •          El vincle emocional pre i perinatal.
 •          Formes d’explorar la concepció, la gestació i el naixement.
 •          La concepció de bessons i l’empremta inconcient.
 •          Els diferents naixements i les seves implicacions. El naixement respectuós. Taller d’aigua calenta
 •          Característiques, moment adequat, idoneïtat, temperatures,maneig de la sessió... 

Mòdul 4. Dinàmiques sistèmiques i transgeneracionals

 •          Les memòries sistèmiques i transgeneracionals.
 •          Els orders ontogenètics dels sistemes familiars.
 •          Reconeixement de les implicacions sistèmiques transgeneracionals i identificació de les  seves  consequències.      
 •          Elaboració i lectura del genograma familiar.
 •          Honorar el sistema familiar  i ocupar el propi lloc.

 

Mòdul 5. El treball amb el “nen interior”, les relacions familiars i l’adolescència

 •          El nen interior.         
 •          Sanació de les memòries  conscients i inconscients d’infantesa.
 •          Comprendre i sanar les relacions ambels pares i amb l’autoritat.
 •          La Síndrome de Desaprovació Parental.
 •          Els Jocs transaccionals: el  Pare, l’Adult i  el Nen.
 •          Honorar als pares i ocupar el propi lloc.
 •          Reconéixer ressentiments i curar  ferides. La reconciliació.
 •          L’adolescència com etapa de vida.

 

Mòdul 6. Els elements com a neteja energètica i vitalitat conscient

 •          El poder i la força dels elements: Aire, Terra, Aigua i Foc.
 •          La utilització  conscient dels Elements en els procesos de neteja energética i vitalitat conscient.
 •          La relació amb la natura.  L’alimentació conscient i la cura del cos físic.
 •          La neteja física, emocional i energètica, i la respiració en aigua calenta ifreda.
 •          La meditació, presencia i respiració conscient al foc. Usos i aportacions.
 •          Concepte de Vitalitat Conscient, longevitat.
 •          La vida i la mort. Els cicles i la seva completació. Importància de les completacions en les relacions i els procesos vitals.      

·         La immortalitat en algunes tradicions espirituals. Espiritualitat i trascendència.

 

Mòdul 7. La sexualitat

 •           La sexualitat humana sana i respectuosa.
 •        Desmuntar els mites i tabús, dissoldre la culpa i els patrons inconscients.  
 •       Com   treballar la sexualitat amb els clients.
 •        Fantasies i mites. Gelos i incest emocional reprimit.
 •        Influència del naixement en la vida sexual.
 •        El cos, l’autoestima i la sexualitat. Innocència  sexual. 

Mòdul 8. El Re-Naixement en grup. Altres eines per a les sessions

 •        El facilitador de cursos de Re-Naixement.        
 •        Les sessions en grup. Els rols dels assistents-ajudants.  
 •     La respiració en grup. Característiques diferencials de les sessions individuals
 •     Format de grup i característiques: setmanal, taller d’un dia, cap de setmana,    9 mesos, residencials, de vacances.
 •     Plantejaments bàsics. Els diferents rols I acords: organitzador, facilitador I assistents. Motivacions. Pressupostos. Pla.    Acords.

 

Mòdul 9. El treball amb les relacions de parella.

 •          Influències familiars I patrons repetitius.
 •          Autoestima i relacions de parella. Completació d’antigues relacions.
 •          Comportaments destructius, boicotejadors i maneig de les crisis.
 •          La mentida personal de parella.
 •          El Compromís i la fidelitat.
 •          Eines de gestió emocional: empatia, assertivitat, comunicación constructiva...
 •          Nivell i consciencia de felicitat, pau, èxit i vitalitat conscient.
 •          Etapes i procesos en la relació.  
 •          Consulta de parella: sessions individuals i sessions conjuntes. 

Mòdul 10. Residencial de completació. Lideratge i sessions en aigua freda

 •          Autoestima,  humilitat i presa de poder.
 •          Propòsit, responsabilitat i presencia del professional.
 •          Compromís amb l’excel·lència personal i professional. Humilitat.
 •          L’estil personal. L’essencial de cadascú. Dons i talents.
 •          Comunicar i  transmetre.
 •          La relació d’ajuda i l’assertivitat.
 •          Aprendre a donar i a rebre feedbacks.
 •      Les sessions de respiració en aigua freda
 •          Objectius, idoneïtat, temperatures, etc.

 

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001