Formació de Sanació Energètica:

 

La formació en Sanació Energètica està dirigida a persones que desitgen exercir professionalment la sanació energètica, a terapeutes que vulguin incorporar una nova eina al seu treball, o a persones que desitgen fer un profund treball de sanació personal.

Té dos anys de durada.

 

La formació ofereix a l'alumne adquirir o ampliar els seus coneixements i experiències del camp energètic humà com així desenvolupar camps energètics i tècniques de sanació.

 

El guaridor, per a poder acompanyar a una altra persona, primer travessa un procés personal i contacta amb les àrees que necessiten sanació. D'aquesta manera, no només aconsegueix un enteniment a nivell cel·lular de l'après, sinó que està preparat per a sostenir el procés de l'altre.

 

Aquesta formació, en els dos anys de durada, necessita de la vivència de l'alumne, portar els coneixements teòrics constantment a la pràctica, experimentant en el seu cos, emocions, camp energètic i ànima l'après.

És per això, que les classes ofereixen un ampli espai per a pràctiques entre alumnes, tècniques de sanació i procés personal.

 

Durant els dos anys de formació l'alumne desenvolupa les següents eines:

•“Jo com a instrument amorós de sanació”:

-Centre buit

-Arrelament

-4t Nivell del camp energètic, amor incondicional

-Intenció

-Desenvolupament de la intuïció i de la percepció sensorial

 

•“Jo com a Presència”:

-Centre buit

-Escolta

-Paraula

-Estat de Presència (amor, voluntat, ment)

-Límits

 

•“El Guaridor Ferit”:

-El Guaridor comença un viatge de creixement personal en el marc del seu grup.

-El Guaridor treballa els seus patrons defensius, distorsions, ferides, intencions, bloquejos, etc.

-El Guaridor contacta amb cada caracterologia i la ferida principal de cadascun i fa treball de procés emocional i Energètic.

Es treballen les cinc caracterologies defensives del Dr. Lowen.

 

•Treball Energètic:

-Equilibrar chakras ( lectura i percepció).

-Balancejar, equilibrar, carregar i eliminar debris del camp energètic humà.

-Diferents maneres d'emprar l'energia( càrrega, descàrrega, circulació i moviment).

-Treballar amb els tres centres (emoció, raó i voluntat) a través de lectura dels chakras i desenvolupar tècniques pròpies de sanació.

-Treball d'harmonització i neteja energètica d'òrgans.

•Aprofundiment del 4o nivell del camp energètic on principalment es fixen les experiències traumàtiques tant a nivell individual com col·lectiu.

-Treballar les dimensions de la Intenció i l'Essència tant a nivell personal com Universal.

Est el moment en què l'alumne pot crear els seus camps vibracionals amb amor per a ell mateix o el client.

 

•Altres temes que s'inclouen en la formació:

-Mecàniques entre client-terapeuta (transferència-contratransferència, intenció positiva, intenció negativa, imatges, contacte, límits, etc).

-Creativitat.

-Ser Inferior i Sexualitat.

-Ser Inferior i Ràbia.

-Ser Inferior i Màscares.

-Conceptes generals de Medicina Tradicional Xinesa.

 

-Pràctiques de sessions de sanació.


Dates: 1 cap de setmana al mes. Durant 10 mesos

Preu: 180€ mensualsCAROLINA MAGLIANO MAERS

Terapeuta de sanació energètica graduada en The Barbara Brennan School of Healing Europe, programa de quatre anys de durada. Formada en Constel·lacions Familiars per Carme Tuset Padró a Escola Gestalt Catalunya. Va realitzar estudis de medicina tradicional xinesa, Chi-Kung i Tui Na a la Fundació Naturopática Argentina. Va realitzar estudis de Belles Arts a l'Escola d'Arts Visuals Regina Pacis, Argentina, dedicant-se per més de 15 anys a l'escultura.


A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001