ENEAGRAMA

Explorareu els enneatipus de l'Eneagrama per familiaritzats amb aquesta gran eina.

L'Eneagrama és un antic ensenyament sufí que distingeix nou tipus diferents de personalitat i la seva relació. El coneixement del mateix enneatipus i el de les persones que ens envolten, facilita l'autoconeixement i la qualitat de les nostres relacions.

El saber contingut en l'Eneagrama ens ensenya a conèixer-nos i acceptar-nos com som; a descobrir aquells aspectes desconeguts de la nostra personalitat; a millorar les nostres relacions; a descobrir aquells pensaments, pors i conductes que ens mantenen atrapats; i ens mostra tant el camí cap a on hi ha creixement i el que ens aparta d'ell.

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001