FORMACIÓ TERÀPIA INTEGRATIVA

Mòdul: dissabte 13 de juny

 

GESTALT INFANTIL a càrrec de Montse Monge 

 

La teràpia Gestalt es contempla al nen/nena des d’una forma sistèmica, cada nen/nena pertany a un sistema familiar i de vegades els assumptes no resolts en el sistema recauen en aquest nen/nena i/o adolescent.

Què podem fer com a terapeutes, psicòlegs, ajudadors, ...?

A vegades sentim que no disposem de les eines adients i no ens adonem que la millor eina som nosaltres mateixos.

Perquè? Dons perquè ja hem sigut nens/nenes i adolescents.

Des d’aquesta vivència podem ajudar molt o també podem entrar en un conflicte propi.

Si com adult no tinc resolts els meus propis conflictes de la infantesa o de l’adolescència no podré acompanyar i ajudar a un nen/nena a teràpia.

En aquest taller ens endinsarem en el nostre nen/nena i a través d’aquest treball trobarem les millors eines per realitzar el nostre treball com a terapeutes i ajudadors; i connectarem amb allò que encara en el moment actual ens condiciona per treballar amb nens/nenes i adolescents.

 

Es realitzarà fent servir com a base la teràpia gestalt i les constel·lacions familiars. Serà un taller teòric-vivencial.


TEMARI

 

Teràpia gestalt

• Introducció a la Teràpia Gestalt, Zones de contacte, Autoregulació organísmica.

• Neurosi.

• Figura - fons.

• Cicle Gestàltic o Cicle de Necessitats: Fases; Contacte-Retirada, Interrupcions i evitacions de contacte, Mecanismes neuròtics i interrupció del cicle.

• Conflicte i polaritat.

• Eines del terapeuta.

• Comunicació.

• Sessió individual - Sessions grupals.

• Relacions parentals.

 

Constel·lacions familiars i moviments sistèmics

• Introducció a les Constel·lacions Familiars.

• L'actitud del constelador: El centre buit.

• Els ordres de l'amor.

• El genograma.

• Els ordres de l'ajuda.

• Eines per a la sessió individual.

• Moviments sistèmics.

 

Programació neurolingüística (PNL)

• Introducció a la PNL; Bases històriques, V. Satir, M. Erickson i Fritz Perls, Pressupostos bàsics de la PNL.

• Sistemes representatius; VACOG, Submodalitats, Metamodel del llenguatge.

• Posicions perceptives.

• Ancoratges.

• Creences.

• Comunicació i escolta.

• La línia del temps, Resolució de conflictes.

• Model Milton.

 

Coaching

• Acotació i naturalesa del coaching.

• La dinàmica del procés de coaching.

• Eines fonamentals.

• El coaching.

• Coaching d'equips i cultura d'empresa.

• Instruments estructurals del coaching d'equips.

 

Teràpia breu estratègica

• Introducció a l'enfocament estratègic.

• Solucions intentades.

• Model d'intervenció.

• Prescripcions.

 

Teràpia corporal

• Riu obert.

• Centres energètics: Centre baix, lumbosacre, centre mitjà, cardíac i laringi.

• Regió anatòmica i somàtica.

• Moviments de cada centre, energia que es crea.

• Funcionament sa i disfunció.

• Música per a treballar.

 

Eneagrama

• Origen de l'eneagrama.

• Centres energètics.

• El cos en l'eneagrama.

• Els moviments d'integració i desintegració i les ales.

• Les tríades: visceral, emocional i mental.

• La passió i el defecte de cada enneatipus.

• L'eneagrama en la relació d'ajuda.

 

Bioenergètica

Les cinc caracterologies desenvolupades pel Dr. Lowen i John Pierrakos.

• Esquizoide (etapa de preconcepció, Concepció, embaràs, part i primers dies de vida)

• Oral (etapa d'alimentació lactant)

• Psicopàtic (Primera infància)

• Masoquista (Fase d'autonomia)

• Rígid (Pubertat genital)

• Descripcions de cada estructura de caràcter, etiologia, desenvolupament físic, configuracions energètiques i patrons defensius.

• Eines terapèutiques i energètiques per poder reconèixer la caracterologia principal del client.

• Eines terapèutiques i energètiques per sostenir el procés del client.

• Exercicis pràctics de percepció energètica i arrelament.

 

Teràpia transpersonal

• Introducció teòrica i pràctica a la teràpia transpersonal.

• Ego i desafecció.

• Tècniques utilitzades en teràpia transpersonal: regressió, atenció plena, sanació del nen interior.

• Respiració conscient

 

Dol i mort

• La mort i morir.

• Acompanyar a morir, aprendre a viure.

• Fases i tipus de duels.

• Integració del dol.

• Eines per acompanyar en el dol.

 

Meditació

• Tipus.

• Beneficis.

• Relaxació i Meditació.

• Mindfulness.

• La pràctica.

• Integrant la meditació en la vida quotidiana.

• Meditació i neurociència.

• Meditació i entorn terapèutic.

• Recursos i programes.

 

Rebirthing

• Guió natal.

• Respiració conscient.

• Explorar la mentida personal.

 

TRE

• Exercicis d'activació del mecanisme reflex natural de tremolors neurogènics per tal de reduir la tensió muscular, calmar el sistema nerviós, i ajudar el cos a alliberar patrons profunds de tensió i estrès permetent recuperar el seu estat d'equilibri i benestar.

 

Arquetips de sanació

• Sanació a través d'arquetips.

• Cos energètic, mental, espiritual, emocional.

• Pràctiques en el grup.

A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001