MOTIVACIÓ, EMOCIÓ I APRENENTATGE.

El recurs i l'eina per excel·lència ets tu.

 

“Educar amb co-raó” es va configurant, en certa manera, com un nou “paradigma”, com una invitació a una altra manera de veure, sentir, fer-se present i viure.

 

Una proposta on el mapa, el recorregut i la destinació és el cos dels qui encarnen l'experiència de trobada humana que està en la base de tota vivència educativa.

 

Aquestes sessions de treball no volen ser sinó una experiència de “trobada”.

 

Oberts al “esdeveniment” del que succeeixi a partir del moment mateix de la trobada, es plantejaran alguns dels principis fonamentals d'aquest “Educar amb Co-raó”, referint-los i aplicant-los, més específicament, a l'educació emocional i de la creativitat així com a la incorporació de les actituds i valors que afavoreixen el desenvolupament i felicitat personals així com la convivència.

 

Els objectius assenyalen metes. Les propostes formatives que es plantegen des de “Educar amb Co-raó” indiquen un camí que apunta cap a un horitzó. Un camí que es recorre cap a dins. No es tracta de “arribar a…”, sinó de “estar en….”.

 

Per això: No et plantegis “què trauré” d'aquesta trobada sinó “què viuré en ell”.

 

L'enfocament o perspectiva del treball.

- Educar i l'art de “donis-cobrir” els significats i el sentit.

- Una nova consideració del cos: La corporalitat o integració harmònica dels múltiples i diversos cossos (físic, mental, emocional, energètic, espiritual...). La reconstrucció del “edifici personal”. Un nou abordatge del treball de les actituds internes, les emocions i els valors des de la dinàmica de la incorporació: “o està en el cos, o no està”. L'aprenentatge atmosfèric. Educar amb el fer o educar des de l'ésser. La “presència” mestra. Una pedagogia del “Esdeveniment” i de la “Trobada”. Una orientació des d'i per a la “crea-tu-vida-d”.

- De la I.E. (Intel·ligència Emocional) a la I.E. (Identitat Essencial). De la “Educació Emocional” Cap a una Pedagogia de la Interioritat i de l'Autorealització.

El fonament: La “suspensió” com a base corporal per a la serenitat i el “to just” en els gestos i accions.

La llengua: clau mestra per a obrir la porta que ens condueix al cor.

Escoltar el cos. El mestre atent i conscient.

L'atenció i l'alliberament de les tensions.

La insalivación i la respiració com a recursos enfront de l'estrès, l'ansietat i l'aclaparament.

Les 4 estacions de la respiració. El bufo de la descàrrega. A la pau per la pausa.

La presència i el moviment. La consciència de com estic i com actuo. El cos com a lloc de presència i de trobada. La cara com a “mirall de l'ànima”. La cara de la presència. L'energia i la bellesa del somriure.

La postura. De la postura com a mera “posició” del cos a la postura com a “suport i encarnació d'actituds positives i saludables”. La postura com a “expressió de l'estat intern”.

El descans creatiu i conscient. Descanser com a possibilitat de “descansar per a ser”.

La lentificació i la paciència. Treballar “sense presses...i amb pauses”. La paciència com a “energia” i com a “ciència de la pau”. L'energia de la lentitud.

Els experiències del cor. Com acompanyar als nens al seu Cor?

 

 EL COS COM A RECURS.

 Tot el que succeeix ens succeeix en el cos i des del cos. El cos traça els límits en els quals es mouen totes les possibilitats possibles de créixer, de ser, de realitzar-se. No podem ser i viure al marge del cos, sense atendre el cos. No podem refer la nostra vida, modificar les nostres actituds profundes ni els nostres comportaments superficials sense considerar i reconstruir la base corporal en la qual s'assenten i des de la qual s'expressen i manifesten.

 

El cos és molt més que la pell, molt més que un mer organisme; és corporalitat, és a dir, integració de multitud de cossos que ens habiten (físic, mental, emocional, energètic…) i que en la seva peculiar manera d'interrelacionar-se, equilibrar-se i harmonitzar-se configuren la particular, singular, única i sagrada presència de cada persona.

 

La major part de la formació inicial i contínua de qualsevol àmbit professional sol dirigir-se a formar el “fer” tècnic, metodològic o procedimental propi i específic d'aquest. Però qui, com, quan es forma el “ésser” d'aquest professional?

 

Les dificultats avui no estan tant en la qualificació del fer quant en la qualitat del nostre ésser, en el nivell de consciència, en el grau de realització de l'essència que cada ésser humà conté dins de si.

Malgrat tenir més informació i coneixements que mai, els educadors (pares i mares, professors/as, agents socials en general) mostren un alt nivell d'estrès, insatisfacció, ansietat i pessimisme.

 

Aquest curs presenta, a manera introductòria, la visió global d'un procés concret de modificació de les actituds i gestos quotidians a partir de la reconstrucció del propi cos.

 

Un curs bàsicament vivencial on cada participant, a través d'experiències corporals, es converteix en el seu propi mestre, el seu propi laboratori i projecte.

  

Un curs en el qual més que oferir recursos d'aplicació immediata a l'aula tendeix a fer del mestre, de la mestra el recurs per excel·lència.


DATES Dissabte 14 i Diumenge 15 de desembre 2019

 

HORARI: Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 i Diumenge de 10 a 14h

LLOC:  Barcelona

 

PREU: 160€ (ex-alumnes 140€)JOSÉ MARÍA TORO 

És professor d'ensenyament primari i actualment centra la seva labor investigadora i divulgadora d'aspectes tals com el desenvolupament d'actituds creatives en el quefer de la vida quotidiana, la formació personal de pares, mestres i altres col·lectius professionals, l'educació des dels valors, la pedagogia emocional i la meditació. Ha publicat una gran varietat d'articles de temàtica diversa vinculats amb l'educació i el desenvolupament personal. És autor, entre altres, dels llibres: El pols del quotidià; La Vida Mestra; "Educar amb Co-raó", La saviesa de viure; Descansar. Descansar per a ser (Propostes per a alliberar-nos del segrest del descans); La meva alegria sobre el pont. Mirant la vida amb els ulls del cor. Coautor del llibre, Mestres del Cor. Cap a una pedagogia de la interioritat.