ESCOLA DE PARES   PAF

(PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT FAMILIAR)

 

El programa d’Acompanyament Familiar de Barcelona (PAF) està inspirat en el model de Programa d’Acompanyament Familiar de la Universitat Multicultural CUDEC, creat per la Mtra. Angélica Olvera García, el qual neix a Mèxic l’any 1986. Formem un espai on els encarregats de la criança i educació de les famílies comparteixen les seves vivències, creant una xarxa de suport on s’obtenen recursos i eines, partint de la inquietud de: ¿Qui educa al que educa?, des de la base que cada vivència ens ensenya i ens modela en el nostre creixement i evolució, donant suport a la recuperació de l’ordre en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Va dirigit a pares de família o qualsevol membre familiar encarregat de l'educació dels infants i joves.

 

El nostre obetiu és ser un lloc de trobada, per compartir i créixer, un espai de seguretat i no judici, amb l'objectiu d'obtenir recursos i eines, trobant i construint ponts i camins per respondre a les necessitats en l'educació familiar amb èxit i efectivitat.

 

QUÈ ES TREBALLARÀ?

  

El programa símparteix de manera presencial. L'experiència és totalment vivencial, mitjançant l'expressió verbal i corporal, moviments sistèmics, exposicions dinàmiques i diferents mètodes terapèutics. 

 

Treballem amb l'enfocament de Bert Hellinger, (el fundador de les Constel·lacions Familiars), els Ordres de l'Amor i la Pedagogia Sistèmica, sobre la base de la filosofia de la Mestra Angélica Olvera García.  

 

Oferim sessions enfocades al creixement i l'autoconeixement al context familiar. Aquests programa pot en blocs de 10 sessions o be en sessions independents, partint de la base que és un continu procés de desenvolupament.  

 

Temes que es tracten: 

  • El meu sistema. 
  • Etapes del desenvolupament. 
  • La comunicació familiar. 
  • Intel·ligència emocional. 
  • Amor i límits. 
  • Relació Família. 
  • Diversitat familiar. 
  • Retrobant-nos com a parella. 
  • Resolent la separació. 
  • Acompanyament emocional durant la pandèmia. 

HORARI:

Divendres quinzenals de 2 hores.

 

INVERSIÓ:

El preu inclou 10 sessions és de 200€ per persona (pagament únic) o be en sessions independent per 25€. Consulta amb nosaltres els descomptes si véns acompanyat.

COORDINADORA

PAOLA DE LA TORRE VILLASEÑOR

Llicenciada en Dret per la Univerdad Panamericana Campus Guadalajara. Psicoterapeuta Gestalt, per l'Institut PHG (Processos Humans i Gestalt), Terapeuta Floral (Flors de Bach, Essències Florals Xilenes i Maneig Terapèutic del Sistema Plantes de Poder del Mèxic Antic). Actualment cursa a Espai Sistemic i Humanista, la Formació en Constel·lacions Familiars. Experiència en Teràpia individual i impartint diversos tallers i cursos.