INICIACIÓ A LA PEDAGOGIA SISTÈMICA

 

La Pedagogia Sistèmica neix principalment de l'aplicació de les aportacions de Bert Hellinger i la seva metodologia - les constel·lacions familiars sistèmiques - al camp de l'educació a través de tot un treball desenvolupat per Angélica Olvera (CUDEC - Mèxic).

 

Des d'aquesta perspectiva, l'alumnat, no és vist com un element aïllat, sinó que forma part d'una estructura més complexa i interrelacionada, que és el seu sistema familiar, en el qual està totalment vinculat.

 

L'OBJECTIU PRINCIPAL DEL CURS és el d'apropar la Pedagogia Sistèmica als professional de l'educació i de l'ajuda.

 

És una introducció teòria, vivencial i pràctica de la Pedagogia Sistèmica amb l'enfocament de Bert Hellinger.

Al llarg de les sessions coneixerem què és la Pedagogia Sistèmica i què ens aporta, explorarem els seus principis bàsics i adquirirem eines i recursos que ajuden a ampliar més la mirada per així poder donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l'aula, afavorint imatges d'ordre, d'estructura i benestar com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu.

 

 

La METODOLOGIA DEL CURS és la combinació d'explicacions teòriques amb activitats i propostes vivencials i pràctiques.

 

La DURADA DEL CURS és de 30h, repartides de la següent manera:

- Cinc sessions online (classes en directe) =25h.

- Cinc sessions de tasca per entregar =5h.

 

El curs està DIRIGIT A: educadores, mestres d'infantil, de primària, de secundària, pedagogs, psicopedagogues, educadores socials, monitors, professors, logopedes, orientadores,... tant de l'àmbit educatiu com social, i a tota persona compromesa amb l'educació. 

 

CERTIFICACIÓ

* Certificat d'Espai Sistèmic i Humanista

* Certificat com a Formació Permanent del Professorat 

pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (només mestres de Catalunya).


La DURACIÓ DEL CURS és de 30h, repartides de la següent manera:

- Cinc sessions online (classes en directe) = 25h.

- Cinc sessions de tasca per a lliurar = 5h.


DATES I HORARIS:

Tots el dies de 9 a 14h

 

Dates a escollir

Del 6 al 20 de Juliol

Del 20 al 24 de Juliol

PREU:

85€

 

LLOC:

 

ONLINE