“INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA SISTÈMICA”

Curs on-line a través de l'Associació PrisMa

 

La Pedagogia Sistèmica (PS) neix de l’aplicació de les aportacions que fa Bert Hellinger i la seva metodologia, les constel·lacions familiars, al camp de l’educació a través de tot el treball desenvolupat per Angélica Olvera.

 

Una altra de les fonts d’aquesta pedagogia és la Teoria General de Sistemes (TGS), que aporta la visió de comunitat educativa com la suma de diferents sistemes totalment interrelacionats entre ells formant una unitat conjunta.

 

L’alumne i/o usuari, des d’aquesta perspectiva, no és vist com un element aïllat, sinó que forma part d’una estructura més complexa i interrelacionada, que és el seu sistema familiar, en el qual està totalment vinculat per lleialtats inconscients. En moltes ocasions, descobrir aquestes lleialtats ens porta a trobar l’origen i la solució dels conflictes que l’alumnat o els usuaris manifesten a través de comportaments simptomàtics en el centre escolar, educatiu o social.

 

La PS ens ofereix comprensions i solucions eficients i eficaces per fer front a les necessitats i realitats actuals als centres i a les aules: atenció a la diversitat, dificultats d’aprenentatge, dificultats d’adaptació escolar, problemes de conducta, noves estructures familiars, interculturalitat...

 

L’objectiu d’aquest curs és fer una introducció a la PS i proporcionar idees i propostes per a l’elaboració d’eines i recursos pràctics a tots els professionals de l’àmbit educatiu i de l’ajuda (educadors, mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs, logopedes, psicòlegs, educadors socials...) que els permetin ampliar la mirada per tal de donar resposta a les problemàtiques que existeixen dins i fora de l’aula i del centre, aportant imatges d’ordre, estructura i equilibri com a condició imprescindible per a un bon funcionament del procés educatiu.

 

* Curs reconegut com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.