BEATRIZ SANROMÁN

Doctora en Psicologia Social

Doctora en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professora del Departament de Psicologia Social d'aquesta universitat. És autora de dos llibres sobre adopció ('La aventura de convertirse en familia' y 'Adopción y Escuela'), a més de diversos articles i capítols de llibre sobre aquesta temàtica. Actualment, coordina el projecte europeu “BRIGHTER FUTURE”, l'objectiu del qual és millorar la preparació del professorat per a la inclusió de la infància (ex)tutelada en els centres escolars.