Mindfulness per a una gestió eficaç de l'estrès.

 

Un abordatge a través de la pràctica meditativa i del coneixement d'un mateix.

 

L'estrès és un tipus de resposta, que ve determinada pels nostres hàbits i per la nostra història, que ens porta a reaccionar amb tensió enfront de determinats estímuls. En petites dosis l'estrès pot resultar funcional perquè ens manté alerta i disposats per passar a l'acció. Ara bé, si deriva en un estat continu de tensió l'estrès acaba convertint-se en una de les causes més importants de desgast del sistema nerviós, amb efectes nocius tant en l'àmbit físic, com emocional i mental.

 

La dimensió que pot arribar a un estat d'estrès disfuncional i la intensitat amb la qual ens pot atrapar depèn en bona part de com se l'alimenti en l'àmbit mental. Partint d'aquesta premissa, per fer front a l'estrès és necessari trobar un recurs que ens permeti apaivagar el moviment incessant i descontrolat de la ment. I aquest recurs no és altre que l'atenció

 

Una atenció continuada i sostinguda en el present que esdevé, que posi el focus en allò que mereix ser atès en cada moment, erradica qualsevol element que no formi part de l'acció que el present sol·licita, inclosa la tensió. És allò que passa quan diem que hem estat concentrats realitzant una acció. I és el que es busca amb la pràctica meditativa externa: enfortir la destresa de situar-nos en un estat presencial, d'atenció plena a allò que esdevé, eliminant tota la informació que no sigui rellevant ni necessària per dur a terme una determinada acció.

 

Un cop s'integren els cànons de la pràctica meditativa, sigui externa o interna, i s'experimenti el buit de continguts mentals o el cessament de les fluctuacions de la ment, que és l'objectiu final, la persona tindrà a la seva disposició un mapa que el guiarà en la seva pràctica. Gràcies a aquesta ruta podrà gestionar la ment de manera eficaç, aconseguint un estat d'estabilitat interna que li permetrà relacionar-se amb el món d'una manera més equànime, amb tots els beneficis que això implica per a la salut i l'equilibri personal.

 

L'exercici de l'mindfulness mitjançant dinàmiques, activitats i jocs diversos ens permet entendre i experimentar què és i com funciona una atenció plena i, amb el temps i la pràctica, aconseguir estats cada vegada més estables d'atenció i de quietud mental per fer front a l'estrès. Al mateix temps, la pràctica meditativa ens obre la porta a un nivell més profund de coneixement de nosaltres mateixos, ja que ens mostra quins són els nostres hàbits mentals més comuns i ens dóna pistes sobre decisions que hauríem de dur a terme en la nostra vida quotidiana per reduir la inquietud i l'incessant moviment mental.

 

Objectiu general:

 

Aprendre els cànons que determinen què és una atenció eficaç, mitjançant la pràctica meditativa externa i interna, i experimentar a través del mindfulness com es redueixen els nivells d'estrès quan som destres situant-nos de manera contínua en allò que mereix ser atès a l'present.

 

Objectius específics:

 

Les persones que participin en aquesta activitat formativa podran:

 

Assolir un major coneixement de si mateixos i de la manera com construeixen la seva particular

resposta a l'estrès.

 

-Aprendre tècniques i adquirir eines per a una gestió eficaç i funcional de l'estrès en

situacions complexes dins de l'àmbit professional i personal.

 

Metodologia:

 

Aquesta activitat formativa consta, inicialment, d'una part teòrica per comprendre de què parlem quan parlem d'atenció eficaç i per entendre com funciona. La part més important i extensa és la part pràctica, que inclou activitats, exercicis i jocs amb l'objectiu de conduir als participants a un estat continu d'atenció plena. D'aquesta manera tindran un element de referència clar que els guiarà i que els permetrà saber si van bé quan facin pràctiques pel seu compte per poder gestionar i reduir l'estrès.

 

Cadascuna de les sessions que es duran a terme s'estructuren de la següent manera:

 

• Breu aportació teòrica sobre els cànons de la pràctica meditativa per aprendre a situar correctament l'atenció en el món intern i en el món extern.

• Pràctica externa i / o interna a través de l'Mindfulness.

• Exercicis i jocs d'atenció individual, en parella i grupals.

• Resolució de dubtes respecte de la pràctica i tancament.

 

L'estructura de les sessions es pot veure modificada en part en funció de les necessitats específiques del grup d'assistents així com del temps disponible per a cada sessió.


CURS D'ESTIU: 

Matins: de 10 a 14h els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de Juliol

Tardes: de 17 a  21h els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de Juliol

LLOC:

Barcelona

 

PREU:

250€ / 5 sessions (matins o tardes)YVONNE MUÑOZ

Terapeuta Gestalt acreditada per l'Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i estudiant de meditació seguint els ensenyaments de mestre i pedagog Sesha dins del corrent Vedanta Advaita (vedantaadvaita.com i meditacionadvaita.com).