SOMATIC HORSE

El nostre cos és un llibre on totes les experiències viscudes han escrit un capítol, més curt o més llarg. I alguns segueixen a mig escriure, sense tancar. Els més difícils d'escriure, de llegir. Impossible donar-los fi. Continuen vigents encara que es van començar a escriure fa molt de temps.

No es tracta d'arrencar aquests folis, sinó de reescriure'ls d'una altra manera, per poder per fi passar pàgina i descansar. Les experiències desbordants, les que al seu dia van ser massa, o que es van repetir massa vegades, les que van sobrepassar els nostres límits, a les quals vam haver d'enfrontar-nos sense recursos, totes aquestes experiències van deixar una empremta massa profunda en el nostre sistema nerviós.


El trauma provoca respostes desmesurades a situacions normals. Ens obliga a viure en un estat continu d'amenaça. Pot tancar-nos en nosaltres mateixos, ens distorsiona la visió de la realitat. Veiem por a tot arreu o en cap. I en la distorsió és molt difícil viure.

Treballant a partir de les sensacions en el cos, podem anar estirant del fil, perquè, a poc a poc, els patrons de comportament traumàtics puguin ser canviats a patrons més adaptats. Alliberant-nos de l'esclavitud que suposa reaccionar a cada estímul i no ser capaços de gestionar les situacions quotidianes.

La teràpia somàtica permet prendre consciència d'en quin punt de la nostra vida estem. D'on són els nostres bloquejos, per així poder superar-nos i assolir les metes que ens proposem. Una mira al cos a través de les sensacions. Millora la gestió emocional generant recursos per als moments de més intensitat, generant més capacitat de poder estar en el nostre centre en circumstàncies més difícils.

Els cavalls ens proporcionen una ajuda inestimable, en proporcionar situacions reals on el nostre sistema nerviós queda al descobert per poder evidenciar com reaccionem davant del perill o del que percebem com a perill. Reaccionen de manera instantània a cada canvi energètic que es produeix en nosaltres. Ens permeten, si tenim el valor i l'honestedat, de veure qui realment som. De créixer en els nostres punts forts i millorar en les nostres dificultats. Tot això sense judici i d'una manera clara i precisa.

Tot el que vivim i experimentem queda integrat en el cos. El treball en la naturalesa facilita aquest retrobament amb el cos i les sensacions que l'habiten.


LLOC: Granollers de Rocacorba (Girona)

Demanar hora al telf: 625.168.265MARTA CIRERA BAQUÉS

Terapeuta del trauma assistit amb cavalls. Treballa la presència a través de les sensacions corporals, detectant el patró i els bloquejos que ens limiten i treuen llibertat. Especialitzada en esdeveniments traumàtics de violència, abusos, negligència, drogodependències, etc.


A Barcelona:

secretaria@esh.cat

C/ Mallorca 515 despatx 1ª Barcelona 08026

Telèfon (BCN i GIR):

+34 625 16 82 65

(també Whatsapp)

A Girona:

secretaria@esh.cat

C/ Nou 18 prl. 1ª Girona 17001