ESTUDIS UNIVERSITARIS


Conscients que les tendències actuals exigeixen a les institucions educatives respondre a les necessitats socials, la Universitat replanteja el seu model educatiu actualitzant tots els seus plans d'estudi orientant cap a una modalitat d'aprenentatge incursions en estudis de noves pràctiques terapèutiques, el que permetrà que els alumnes desenvolupin una sèrie de competències i habilitats en l'aplicació de el coneixement adquirit.

 

Tot això, en el marc d'un enfocament professional més ampli i l'acceptació plena de les cultures en les que pretén incursionar, l'anterior amb la finalitat d'interactuar de manera competitiva i reeixida, sustentat en un sistema obert i flexible que afavoreix la construcció de l' aprenentatge.

Actualment, en ESH comptem amb el conveni universitari de la Universitat CUDEC a Mèxic.a.