FORMACIÓ EN MATERNITAT SISTÈMICA

FORMACIÓ EN SISTÈMICA FAMILIAR, PER A PROFESSIONALS QUE ACOMPANYEN LA MATERNITAT

 

El mestre Bert Hellinger va desenvolupar les Constel·lacions Familiars, fonamentades entre altres tècniques, a la Teràpia Sistèmica Familiar.

 

Les constel·lacions familiars ens mostren com els fets i circumstàncies viscudes per membres de la família influeixen de forma directa en els successius; projectant a través d'aquests darrers predisposicions per desenvolupar-se de determinada forma a la vida, relacionant-los amb la vivència de l'antecessor.

 

Tot això ens fa mirar cap a la solució sobre dinàmiques, dificultats i problemàtiques que afecten el bon desenvolupament, tant personal com fisiològic i emocional, de la mare i de la resta de la família, a l'àmbit de l'embaràs i el naixement.

 

I, per descomptat, per respectar i cuidar el bon néixer de la criatura recent nascuda.

 

A través d'aquesta nova mirada, és possible contemplar la criatura, els seus progenitors, tota la família de forma integral per poder donar un lloc al seu sentir i les seves circumstàncies, aportant més ordre i benestar, tant personal com familiar.

 

Com a conseqüència tàcita, més facilitat i capacitat en la preparació i l'acompanyament professional del procés pre, peri, postnatal.

 

Un Bon Néixer per a tots/us.

 

 

 

UNA FORMACIÓ PIONERA

 

"L'energia que fa entrar el nadó és l'energia que el treu"

INA MAY GASKIN

 

A causa de la importància del naixement i del que això evoca a la vida de la persona i la família, és important poder acompanyar aquests processos des d'una visió holística i integral de l'ésser humà.

 

Aquesta formació en “Maternitat Sistèmica”, és pionera al sector i actualment, desenvolupem la 4a edició i el 7è grup formatiu.

 

Com a professional a Pedagogia Sistèmica i Terapeuta Familiar, especialitzada en l'àmbit de la maternitat, tinc el plaer de posar a l'abast de la mà dels professionals de la gestació i del naixement tots els recursos i eines que disposem des de la sistèmica familiar, per afavorir i resoldre els processos de preconcepció, gestació, part i postpart, des d'un enfocament sistèmic-familiar, emocional, humanista i conscient.

 

Una eina imprescindible per als professionals, que els ajudarà a observar, comprendre, avaluar i intervenir, amb capacitat, assertivitat i de manera equilibrada. Els contextos perinatals, estan plens de les lleialtats familiars inconscients que estan al nostre ADN_RNA transferits a la concepció. De vegades posen en risc el benestar personal de la mare i/o nadó i, per tant, d'un procés perinatal satisfactori.

 

Moltes vegades, les dificultats durant el procés reproductiu tenen un rerefons emocional. Aquestes situacions poden ser resoltes amb l'acompanyament d'un/a professional amb una mirada integradora i permetent un espai psicoemocional i familiar saludable per guardar un moment tan sagrat en la vida de les persones

 

"L'èxit primer i decisiu de les nostres vides, va ser el nostre naixement. Ho vam aconseguir millor i amb les més vastes conseqüències, si vam venir al món per les nostres pròpies forces, sense intervencions de l'exterior. Aquí vam haver de demostrar per primera vegada la nostra capacitat per imposar-nos, i que aquest èxit actua durant tota la vida. D'aquesta experiència obtenim també la força per imposar-nos amb èxit més endavant." Bert Hellinger.

 

Si us ve de gust formar part, estaré encantada de rebre't i acompanyar-vos en aquest procés d'aprenentatge personal i professional.

 

 

 

 Manuela Silva González.


UNA FORMACIÓ DIRIGIDA A:

 

Totes les persones que desenvolupen una tasca professional d'acompanyament en el procés preconcepció, gestació, part (naixement), puerperi i criança.

 

És la teva formació si ets:

 

 • Matrona/ Matrón.
 • Obstetra.
 • Ginecòloga/o
 • Psicòloga/o Perinatal, així com de parella i/o familiar.
 • Terapeuta en les diferents disciplines.
 • Doula.
 • Educadores/és.
 • Altres professions afins al fet reproductiu i al servei de lajuda.
 • Qualsevol persona interessada a la sistèmica familiar entorn de la maternitat.

PROGRAMA

BLOC I. BASE D'ENTENDAMENT SISTÈMIC I FAMILIAR

 

1. FONAMENTS

 • Teoria de Sistemes
 • Teràpia sistèmica familiar
 • Constel·lacions Familiars
 • Epigenètica
 • Integrants del sistema familiar
 • Els Ordres de l'Amor
 • Lenfocament sistèmic en els processos de Preconcepció, Concepció, Gestació i Part

 

2. CONCEPTUALITZACIÓ

 • Neurociència
 • L'Enllaç
 • Les Fidelitats familiars
 • L'Amor cec
 • Les Implicacions sistèmiques
 • El trauma
 • La bona i la mala consciència
 • Culpa i Innocència
 • Emocions
 • Tipus d'emocions

 

3. CONTEXT FAMILIAR

 • La mare
 • Funció sistèmica en el procés reproductiu
 • Emocionalitat del procés de gestació i part
 • Confiança i autoestima
 • Llinatge matern
 • El pare Funció sistèmica en el procés reproductiu Emocions pròpies i acompanyament
 • El rol masculí: per a un bon procés de part
 • Família d'origen
 • L'ordre sistèmic
 • Vincles vs Relacions familiars
 • Tipologies de famílies
 • La visió sistèmica
 • Les implicacions familiars
 • La inclusió
 • La relació de parella
 • Rols
 • Altres relacions dins del context familiar
 • Gestió sistèmica i emocional a la pèrdua perinatal


BLOC II: DESENVOLUPAMENT SISTÈMIC PERINATAL

 

4. PRECONCEPCIÓ I CONCEPCIÓ

 • La decisió de Donar i Prendre la VIDA.
 • Concepció: visió sistèmica, biològica i científica.
 • Procés natural
 • Procés assistit
 • Preparació estructural del sistema familiar per a l'arribada del nadó
 • El símptoma com a dificultat en el procés reproductiu

 

5. LA GESTACIÓ

 • La gestació i els seus cicles
 • Elements marcadors de conducta
 • Seguint les empremtes
 • Memòries ancestrals
 • Connexió i Emocions

 

6. EL PART

 • Rols sistèmics al part
 • Elements imprescindibles per a un part fàcil
 • Visió holística del procés “gestació i part”
 • Antropologia
 • Saviesa ancestral i antigues civilitzacions
 • Rituals com a procés terapèutic
 • La placenta: element sagrat

 

7. EL PUERPERI

 • Tipus de puerperi
 • Emocions
 • Necessitats vinculars i relacions
 • Rols familiars al puerperi
 • El procés del dol al puerperi
 • Benvinguda: confiança en la vida i assentiment
 • Com guiar el procés de reubicar la relació de parella

 

8. LA / EL NADÓ

 • Establir la connexió a la triada: Papà – Mamà – Nadó
 • L'enllaç i la relació
 • Memòries primerenques: identificació
 • La vivència intrauterina: etapes del procés i emocions
 • El guió Natal
 • La petjada impresa
 • El moviment amorós interromput
 • La lactància des de lenfocament sistèmic
 • Reparació de l'adversitat primerenca
 • Adopció
 • Etapes sistèmiques de creixement
 • Primera infància

 

9. EL DUEL / ALTRES

 • Processos del dol.
 • Fills/es previs no nascuts / mort gestacional Defunció neonatal / postnatal
 • Filles/us nascudes/des post avortaments
 • Bessó solitari
 • Defunció materna – paterna durant el procés d'arribada de la criatura
 • Progenitor/a absent per altres motius diferents de la mort

BLOC III: INTERVENCIÓ SISTÈMICA PERINATAL

 

10. MARC PROFESSIONAL

 • Establir una bona relació professional amb la família Claus per a un acompanyament integral: emocional, sistèmic i familiar
 • Els ordres de lajuda
 • La vocació professional
 • La Institució com a autoritat sanitària
 • Context
 • Interrelació
 • Límits i llibertats a l'exercici
 • Un bon lloc per a tots/es
 • Créixer en l'acompanyament com a professional

 

11. RECURSOS I EINES

 • Claus per a l'entrevista inicial amb la família – client Qüestionari sistèmic
 • Posicionament
 • Comunicació no verbal
 • L'arbre genealògic: empatia i visió sistèmica amb la família – client
 • El genograma: eina d‟observació i anàlisi d‟implicacions sistèmiques
 • Recursos pràctics per a la detecció de dificultats al part (Prepart)
 • Preparació de l'espai i trobada professional integrativa Anàlisi del part per afavorir el puerperi (Postpart) Eines sistèmic – emocionals
 • Com dissenyar recursos propis

 

 

TANCAMENT FORMACIÓMODALITAT

 

DESCRIPCIÓ

 

 • La formació conté 3 blocs formatius, que sumen un total d'11 mòduls (descrits al programa):
  Bloc I : Base d'entesa Sistèmica
  Bloc II: Desenvolupament Sistèmic Perinatal
  Bloc III: Intervenció Sistèmica Perinatal

 • Els 11 mòduls + tancament estan distribuïts en 16 jornades lectives en dissabtes.

 • Un total de 160 hores: 128 lectives + 32 d'exercici pràctic.

 • S'imparteix en format presencial. Amb possibilitat de seguiment virtual de vegades excepcionals. (Consultar)

 • Durant la formació, la persona participant tindrà la possibilitat de treballar aspectes de desenvolupament personal, familiar i laboral.

 

ACCESSIBILITAT VIRTUAL O RECUPERACIÓ

En cas d'impossibilitat ocasional de participació presencial, es donarà la possibilitat a la persona participant de:

 • Accedir a la jornada de formació, via en línia.
 • Recuperació del seminari, en qualsevol dels altres grups presencials.

 

ITINERARI

Per cursar la formació no cal tenir coneixements previs sobre Sistèmica aplicada.

 

 

TITULACIÓ

DIPLOMA DE RECONEIXEMENT

En acabar la formació completa, s'expedeix Diploma de reconeixement per Manuela Silva González, creadora de la disciplina “Maternitat Sistèmica”

 

 

Amb certificació universitària i avalat per:


“ESH”, Espai Sistèmic i Humanista. Centre d'estudis sistèmics i constel·lacions familiars referent a Espanya. (Carme Tuset Padró)


CUDEC, Universitat Multicultural del Grup Cudec - Mèxic.

Centre Universitari referent internacional, a l'àmbit de la Psicologia Sistèmica. (Angèlica Olvera)

 ON I QUAN

 

LOCALITZACIÓ

 • A la seu de formació d'ESH Espai Sistèmic i humanista. Barcelona: C/ Vallirana, 42 Local.

 

HORARI

 • 16 jornades formatives des del setembre 2024 al gener 2026: un dissabte al mes en horari de 10h a 20h, amb descans per dinar. (Al mes d'agost no hi ha classe)

FECHAS

 • 28 setembre 2024
 • 19 octubre 2024
 • 09 novembre 2024
 • 21 desembre 2024
 • 11 gener 2025
 • 01 febrer 2025
 • 15 març 2025
 • 12 abril 2025
 • 10 maig 2025
 • 21 juny 2025
 • 12 juliol 2025
 • 06 setembre 2025
 • 04 octubre 2025
 • 08 novembre 2025
 • 13 desembre 2025
 • 10 gener 2026


INVERSIÓ ECONÒMICA

 

INCLOU

 

 • Apunts complets de tota la formació.
 • Dinàmiques i recursos aplicables, per a l'acompanyament emocional i sistèmic a la tasca professional.
 • Supervisió de casos pràctics durant tota la formació.
 • Una constel·lació familiar grupal per a la participant, durant la formació.
 • Procés de desenvolupament personal a nivell sistèmic i emocional de la participant.
 • 10% Descompte en sessions de teràpia grupal i individual amb Manuela Silva González.
 • Recuperació assegurada de totes les classes en cas dabsència.
 • Assistència com a representant, sense cost, a qualsevol taller grupal de constel·lacions familiars durant la formació.
 • Formar part de la Comunitat "maternitatsistemica" i accés als Seminaris Avançats.

 

INVERSIÓ DE LA FORMACIÓ & MODALITAT DE PAGAMENT

 

 • Inversió general amb pagament ajornat mensual: 150€ de matrícula + Pagament mensual de 175€ x 16 jornades.

 • Inversió especial a persones sòcies i/o alumnes de les entitats ESH/ ALPACC / NÈIXER A CASA / AMANADOULA / MIMA'M: 150€ de matrícula + Pagament mensual de 165€ x 16 jornades.

 • Inversió General amb pagament únic: 150€ de matrícula + 2.560€

MANUELA SILVA

Pedag. Sistèmica & Constel.ladora familiar. Assessoria, formació i Terapia Sistèmica en processos individuals, de parella i familiars. Especialitzada en l'àmbit de la preconcepció, gestació, part /naixement, puerperi i parentalitat. Pionera en l'àmbit de la "Maternitat Sistèmica". Creadora formació sistèmica per professionals que acompanyen la maternitat.


CARME TUSET PADRÓ

Fundadora i directora del centre Espai Sistèmic i Humanista. Directora de la Formació de Constel·lacions Familiars. Llicenciada en Psicologia, formada en pedagogia sistèmica, salut sistèmica, teràpia Gestalt (membre titular d'AETG), xamanisme i Constel·lacions Familiars directament amb Bert Hellinger. Amb més de 35 anys dexperiència.


ANGÈLICA OLVERA

Creadora de la Pedagogia Sistèmica. Enginyera Química i llicenciada en Ciències Humanes. Màster en Pedagogia. És historiadora i terapeuta sistèmica a Constel·lacions Familiars, amb formacions a Gestalt, PNL, Psicologia Transpersonal i Psicologia Comunitària. Coneixedora en profunditat de Mecànica Quàntica i Física Relativista.


RODRIGO AYBAR GARCÍA

Metge, Ginecòleg, Obstetra. Apassionat del part natural i de l'enllaç mare-fill. Desenvolupa la seva tasca professional al part a casa a Panamà.


SUSANA CARMONS CAÑABATE

Dra en Neurociència. Directora del grup d'Investigation “Neuromaternal” de l'Institut de Recerca Sanitària del Gregorio Marañón”