DELS CONFLICTES A LA SOLUCIÓ:

ESTRATÈGIES D'ACOMPANYAMENT

EMOCIONAL-SISTÈMIC

 - Format online en directe -

 

En el lloc de treball ens trobem amb situacions que dificulten la gestió diària amb l'equip, amb les famílies, amb el grup-classe, amb els usuaris, etc. 

 

El curs Dels conflictes a la solució està dissenyat per adquirir estratègies d'intervenció des d'una perspectiva emocional-sistèmica, que ajuden a restablir un conflicte en una situació de més comprensió i benestar per a totes les parts implicades. A més, és una perspectiva que aporta estratègies i recursos permetent als professionals a posicionar-se en un lloc d'acompanyament pedagògic més amorós, respectuós i inclusiu. 

 

Metodologia

* Curs de 30h (8 sessions).

* Online (sessions en directe).

* Vivencial, pràctica i teòrica.

* Plataforma amb material complementari.

* Acompanyament i atenció personalitzada i grupal. 

 

Aquest curs va adreçat a:

* Professionals de l'educació

* Professionals d'intervenció social.

* A tota persona compromesa amb el seu creixement personal i professional.


Objectius principals

- Conèixer l'enfocament emocional-sistèmic i la seva aplicació en l'àmbit professional i personal. 

- Mirar el conflicte com a font d’aprenentatge. 

- Adquirir estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes.  

- Conèixer i posar en pràctica els moviments sistèmics, com a eina de prevenció i identificació de conflictes des de l'enfocament emocional-sistèmic. 

 

Temari

- Sessió 1 i 2: Principis de la mirada emocional-sistèmica. 

- Sessió 3: El conflicte com a font d’aprenentatge. 

- Sessió 4: Els ordres sistèmics i la seva aplicació en situacions de conflicte.  

- Sessió 5: Detecció de l’arrel del conflicte i intervenció pedagògica. 

- Sessió 6 i 7: La creativitat com a eina de resolució de conflictes. 

- Sessió 8: Recursos sistèmics per a la prevenció, identificació i resolució de conflictes. 


Dates i Horari

Es realitza els dimecres de 17:30h a 20:30h (una sessió a la setmana).

 

 INVERSIÓ 

Cada curs té un valor de 240€.


CERTIFICACIÓ 

* Certificat d'Espai Sistèmic i Humanista.

* Certificat de reconeixement com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya (només docents de Catalunya). 


CONTINUACIÓ

Tens la possibilitat de continuar amb les extensions del curs següents. 


EQUIP DOCENT

LAURA SOLIVA DEL RIO

ESTER PUIGDEMONT MELIAN

MARIONA HOMS ALSINA