HÀBITS PER CUIDAR LA SALUT MENTAL

HÀBITS PER CUIDAR LA SALUT MENTAL

 

La salut emocional i, en general, la salut mental, és la manera de referenciar la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. 

 

Una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic on l'individu es sent bé.

 

Les persones en algun moment podem sentir-nos angoixades per algun problema o incapaces de continuar amb certes rutines i obligacions. Amb freqüència aquests sentiments són transitoris i es poden superar amb els recursos propis o l'ajuda de familiars o amics que ofereixen suport emocinal, ajuda pràctica per resoldre un problema o simplement escolten en aquestes situacions difícils. La persona que presenta una salut mental òptima, pot gestionar la seva vida acord a les seves capacitats, afrontar situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-se, tenir relacions satisfactòries, assumir responsabilitats i/o treballar de manera eficient. A part pot identificar i observar quins aspectes i àmbits de la vida es sent motivat, si té energia, es planteja objectius i sent autoconfiança, o tranquil·litat, entre d'altres. La salut mental ens ajuda a poder fer front satisfactòriament als reptes i alhora els daltabaixos. En definitiva, la persona pot governar la nostra vida i assumir els reptes diaris tot i està transitant per adversitats o situacions complexes.

 

Així, hi ha accions aplicables a la majoria de franges d’edat, i s'engloben en el que anomenem hàbits saludables per al benestar emocional. Aquests inclouen aspectes com l'estil de vida, les relacions personals o les activitats que fem. 

 

Tenir clar que cada persona presenta unes predisposicions particulars i també una situació personal i unes condicions de vida determinades, per tant cadascú ha d’atendre i cercar la formula que millor s'adeqüi a les seves possibilitats i interessos, això requereix una reflexió personal sobre el que considera important i que en quines pautes es sent a gust i prioritza per anar cap el benestar emocional. Tal com succeeix amb altres aspectes de la salut, mantenir estils sans de vida com atendre’s i veure el què ens fa estar millor, influeix de manera positiva en la seva salut emocional.

 

Aquesta combinació pot ser més fàcil de portar a terme intentant incorporar de manera progressiva un disseny d'activitats noves i/o anar incorporant de canvis en els nostres hàbits i estil de vida.

 

Tanmateix, el malestar no sempre és transitori i aquesta guia pot resultar insuficient. 

 

En aquests casos és recomanable consultar professionals que puguin donar un assessorament més específic per resoldre la situació al més aviat possible i amb el menor patiment possible per a la persona. ESH, disposa d’un Equip professionals especialitzat en l’acompanyem a processos personals en un entorn de seguretat mitjançant l’ús de tècniques per tal que la persona esculli cap a on vol anar i adquireixi eines per poder identificar i atenuar recurs, hàbits saludables a favor de la salut mental.

 

 

 

Eva J. Casanovas Abellan

Consteladora i Coach sistèmica