FORMACIÓ PEDAGOGIA SISTÈMICA

 "LA PEDAGOGIA SISTÈMICA I LA SEVA APLICACIÓ EN LA TASCA EDUCATIVA"

 

Dirigida per Angélica Olvera, creadora de la Pedagogia Sistèmica

 Coordinada per Laura Soliva.


Aquesta formació té com a base teòrica i pràctica l’enfocament emocional i sistèmic.

Emocional, perquè cada alumne arriba al centre educatiu amb una motxilla emocional; i sistèmic, perquè no arriba sol, és a dir, que forma part d’un context familiar, social, cultural, etc. que, d’una manera o altra l’influencia en el seu procés d’aprenentatge i de relació. Aquesta realitat, molt sovint, per el ritme trepidant que portem se'ns oblida. La formació ens ajuda a posar-hi més consciència. 

 

La Pedagogia Sistèmica ens aporta coneixements, comprensions, estratègies i recursos que ens ajuden a ampliar més la nostra mirada i a donar resposta a les necessitats, problemàtiques i conflictes que existeixen dins i fora de l’aula afavorint, sobretot en:

 

- El procés d’ensenyament-aprenentatge.

- La comunicació, la relació i el vincle afectiu amb l’alumnat, les seves famílies, usuaris, entre l’equip educatiu i amb tota la comunitat educativa.

- El propi benestar i el col·lectiu. 

- L'aplicació d'estratègies i propostes pedagògiques eficients i transformadores.

 

La formació és, sobretot, una oportunitat a obrir-se a fer un procés de creixement personal i professional.

 


      Beneficis de la formació

 •  Aprendràs a aplicar la mirada sistèmica en la teva tasca professional i en la teva Vida personal.
 • Adquiriràs activitats i recursos emocionals-sistèmics per posar en pràctica dins i fora de l'aula.
 • Observaràs grans canvis tant en la teva feina com en la teva vida personal i familiar.
 • Integraràs estratègies que afavoreixen el vincle, la confiança, la relació i la comunicació amb les famílies, l'alumnat, l'equip i amb tota la comunitat educativa.
 • Aprendràs a identificar dinàmiques emocionals que dificulten els aprenentatges i les relacions dels teus alumnes per acompanyar-les des d'una intervenció pedagògica eficaç i respectuosa.
 • Aconseguiràs una actitud de lideratge que afavoreix el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Estructura

 • La formació complerta és de 20 mòduls o mesos, sense comptar els dos mesos de vacances a l'estiu.
 • En el format presencual,  es realitzen 2 residencials de cap de setmana (de divendres tarda a diumenge). Per tant, fem 18 mòduls + 2 residencials.
 • És una formació circular. Pots començar en qualsevol moment. A partir d'aquest moment comencen a comptar els mòduls. Pots iniciar fent 10 mòduls i després seguir amb els 10 següents. 

 

Escull format i lloc

 • Presencial: un dissabte al mes de 10h a 20h. Pots escollir:  Barcelona, Girona o Gurb. 
 • Online pots escollir (classes en directe, hora espanyola):

                   - Grup dimarts laborables de 17:30h a 20h.

                   - Grup dissabte de 16h a 20h. Dos dissabtes al mes. 

 

 

Metodologia

 • Vivencial, pràctica i teòrica.
 • Accés al campus virtual amb material complementari de la formació (articles, vídeos, activitats, etc.).
 • Tutora de referència. 
 • Diferents formadores durant la formació. 
 • Seguiment i acompanyament dels processos individuals i grupals per part de la tutora i equip. 

* Les classes es faran en l'idioma que tothom entengui ja sigui català o castellà. 

 

A qui va dirigida aquesta formació?

 • Professionals de l'àmbit educatiu i/o escolar.
 • Professionals de l'àmbit social, psicosocial i psicoeducatiu. 
 • Pares, mares, tutors i tutores legals.
 • Tota persona compromesa amb l'educació.
 • Tota persona que vulgui fer un procés de creixement personal i professional des de l'enfocament emocional-sistèmic.

 

TEMARI DE LA FORMACIÓ COMPLERTA

 

Bases teòriques de la Pedagogia Sistèmica: origen, teories i referents

-  L’origen de la Pedagogia Sistèmica amb l’enfocament de Bert Hellinger.

-  Les bases teòriques de les que es nodreix la Pedagogia Sistèmica.

-  Els principis bàsics de la Vida: els ordres de l’amor de Bert Hellinger.

 

Experiències i aplicacions de la Pedagogia Sistèmica des de l’enfocament de Bert Hellinger, al Cudec

-  Com ampliar la mirada sistèmica dins i fora de l’aula per aplicar la Pedagogia Sistèmica a favor de l’educació.

-  Habilitats i capacitats del educadors i docents.

-  El centre educatiu com un espai de detecció precoç, identificació i intervenció.

 

El vincle i el seu impacte en el procés d’ensenyament-aprenentatge

- La diferència entre vincle sistèmic, vincle afectiu i relació.

- L’entrevista educativa: distribució espacial, estructura, guió i comunicació.

- Protocols sistèmics d’acollida i comiat dels docents, educadors, alumnat, famílies, usuaris,...: enfortint vincles i donant reconeixement.

 

La creativitat sistèmica com a recurs didàctic i pedagògic

- La creativitat com a recurs per a crear i enfortir vincles i afavorir les relacions dins i fora de l’aula.

- Activitats per posar en pràctica dins l’aula des del prisma de la creativitat sistèmica.

- Els rituals sistèmics en el dia a dia a l’aula i al centre.

 

Enfocaments que complementen la intervenció sistèmica

- Programació Neurolingüística.

- Metodologia per crear un pla d’acció tutorial, personal o professional.

 

La mirada sistèmica aplicada a les organitzacions.

- L’organització d’un centre educatiu en totes les seves dimensions.

- L’organigrama i la seva funcionalitat pràctica.

- Herències i dinàmiques invisibles que influeixen en les organitzacions.

 

El conflicte com a font d’aprenentatge

- La meva relació amb el conflicte.

- Estils de comunicació i relació davant d’un conflicte.

- Propostes didàctiques per prevenir, acollir i acompanyar conflictes a l’aula.

 

El genograma familiar com a eina pedagògica

- Definició i elements importants del genograma familiar.

- La simbologia del genograma.

- Exploració i elaboració del propi genograma familiar (noves comprensions, identificació de patrons, observació de dinàmiques, etc.)

 

El lideratge personal i professional des d’una mirada sistèmica

- Habilitats del líder sistèmic.

- Tipus de líders: descobrint la pròpia tendència de líder.

- La meva relació amb el lideratge.

 

El perfil del professional sistèmic

- El treball personal i d’autoreflexió del pedagog sistèmic.

- La importància d’ocupar el propi lloc i prendre la vida.

- Camins familiars que ens enforteixen i ens permeten mirar cap a la nostra Vida amb més facilitat.

 

L’acompanyament emocional – sistèmic: Educar mirant a la Vida

- Acompanyar des de la presència.

- Els ordres de l’ajuda i els ordres sistèmics.

- Les dinàmiques inconscients: definició, tipus i identificació.

 

Les emocions des de la perspectiva sistèmica

- La mirada emocional-sistèmica: mirada integrativa i inclusiva.

- Les tipologies emocionals des de l’enfocament sistèmic.

- La neurociència i les funcions d’un centre educatiu.

 

Experiències i aplicacions de l’enfocament sistèmic en l’àmbit educatiu i en la Vida

- Els principis de la Pedagogia Sistèmica aplicades en l’elaboració d’estratègies d’intervenció sistèmica pel desenvolupament.

- Noves investigacions en l’aplicació de la Pedagogia Sistèmica.

- La relació sistèmica entre l’aprenentatge i l’ensenyament.

 

Camps d’informació: fer visible l’invisible

- La mirada quàntica aplicada a la realitat educativa i social.

- Els camps mòrfics com a recurs per a fer visible l’invisible (en les dinàmiques, relacions i situacions de conflictes).

- El paper de l’observador.

 

L’enfocament fenomenològic. Mirar allò que se’ns mostra sense judici ni prejudici

- La mirada fenomenològica: què és i què ens aporta en la tasca educativa.

- Metodologia per a l’observació i investigació en contextos educatius.

- Tècnica amb un material específic que ens ajuda a mirar cap a la solució sense judici.

 

Recursos didàctics i sistèmics d’intervenció pedagògica

- Contes i metàfores.

- Visualitzacions i meditacions.

- El treball amb el cos i la música.

 

Dificultats d’aprenentatge des de la mirada sistèmica

- Els 10 colors del talent: recurs pedagògic sistèmic.

- Les potencialitats i els talents dels alumnes i dels docents.

- Casos pràctics.

 

La història familiar: orígens, vincles i relacions

- La meva història és el meu èxit.

- Fotograma: observació i descobriments de rols i dinàmiques.

- L’adopció i l’acollida: processos d’amor, reconeixement i vida.

 

Moviments sistèmics com a eina pedagògica

- Tècnica dels moviments sistèmics per portar a la pràctica en la tasca educativa i en la pròpia vida personal.

- Els moviments sistèmics com una nova forma de resoldre problemàtiques en l’aprenentatge curricular i en els conflictes relacionals dels alumnes: “mirant a tots els implicats”.

- Casos pràctics.

 

La vocació i la missió de Vida

- Mirar la pròpia història acadèmica i la laboral-professional.

- La vocació i la missió de vida.

- Prendre la força per desenvolupar projectes personals i professionals.

 


 

CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT

 

Si realitzes 10 mòduls de la formació, obtens:

 • Certificat d'Espai Sistèmic i Humanista o bé,
 • Certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de 190h (si ets docent no universitari del Catalunya).

 

Si realitzes la formació complerta de 20 mòduls, obtens:

 • Dos certificats de 190h expedits pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (si ets docent no universitari del Catalunya).
 • Títol de “Màster Universitari en Pedagogia Sistèmica Cudec®”, expedit pel CUDEC (Universitat de Mèxic, dirigida per Angélica Olvera) de 380h.

 


INVERSIÓ

 • Matrícula noves alumnes: 110€ (només s'efectua una vegada)
 • Matrícula per antigues alumnes o persones que han realitzat el nostre curs de PrisMa "Introducció a la Pedagogia Sistèmica": 90€ (només s'efectua una vegada i cal aportar el certificat del curs realitzat).
 • Pagament únic 1187€ (inlcou 10 mòduls/mensualitats), descompte inclós.
 • Pagament mensual/mòdul 125€ 
 • Consulta els nostres descomptes si tens el carnet jove o ets família numerosa o família monoparental. 

 

EQUIP DOCENT DE LA FORMACIÓ

 

DIRECTORA DE LA FORMACIÓ I DOCENT

ANGÉLICA OLVERA

Creadora de la Pedagogia Sistèmica. Directora del CUDEC. Va estudiar enginyeria Química i la llicenciatura de Ciències Humanes. És historiadora, docent i facilitadora en Constel·lacions Familiars, formada en Gestalt, PNL, Psicologia Transpersonal i Psicologia Comunitària. Coneixedora en profunditat de Mecànica Quàntica i Físics Relativa.


 

COORDINADORA, TUTORA I DOCENT DE LA FORMACIÓ

LAURA SOLIVA I DEL RIO

Mestra d´Educació Infantil amb 20 anys d'experiència com a docent a infantil i primària. Formació de Pedagogia Sistèmica. Formada en Constel·lacions Familiars. Formadora de Formadors del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora i formadora de l'Àrea de Pedagogia d'Espai Sistèmic i Humanista.


 

DOCENTS DE LA FORMACIÓ

CARME TUSET PADRÓ

Formada en Constel·lacions Familiars directament amb Bert Hellinger. Formada en Pedagogia Sistèmica; Salut Sistèmica. Terapeuta Gestalt. Xamanisme, etc. Llicenciada en Psicologia. Amb més de 35 anys d'experiència. Directora de la Formació de Constel·lacions Familiars. Fundadora i directora de centre Espai Sistèmic i Humanista.


ESTER PUIGDEMONT I MELIAN

Mestra d'Educació Infantil, diplomada en infermeria, facilitadora de constel·lacions familiars, sistemàtiques i ancestrals. Acompanyament de cicles de vida i rituals de pas. Més de 22 anys de formació en dansa (hip-hop, ball com a teràpia, dansa contemporània, dansa del ventre, jazz, etc.). Fundadora d'Espai Llavors.


ROBERT FERRAN POLO FONT

Educador social del Dpt. de Justícia. Màster en "Intervenció pedagògica sistèmica i coaching sistèmic" per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Assessoria i Consultoria Organitzacional Sistèmica (UB). "Hay teacher training" basat en els ensenyaments de Louise Hay. Expert Universitari en Constel·lacions Familiars. 

 

MARIONA HOMS ALSINA

Antropòloga social, postgrau sobre la mort i el dol, Màster en Counselling, Màster en PNL i Coaching. Facilitadora de Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Formadora sobre desenvolupament personal i organitzacional en l'àmbit social, educatiu i socio-sanitari.

ALBERT VALLS MASCLANS

Format en Constel·lacions Familiars a Espailúdic, amb Bert Hellinger i amb Institut Gestalt. Format en Constel·lacions Organitzacionals i Coach Sistèmic a l'Institut Gestat i amb Talent Manager. Terapeuta Gestalt. Terapeuta en Shiatsu. Iniciació a Reiki. Format en Teràpia Cranisacral i ha assistit a diversos tallers de Dale Carnegie sobre la comunicació. Llicenciatura de Psicologia Sistèmica a la Universitat CUDEC.