QUE SÓN LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Les constel·lacions familiars són una eina terapèutica de les teràpies breus, sistèmiques, amb orientació fenomenològica. Aquesta Teràpia es diferencia d'altres per la seva extrema rapidesa. En una Constel·lació (que dura al voltant d'una hora) s'aconsegueixen comprensions molt clares sobre les dinàmiques i implicacions que mantenen els problemes i, sovint, es desenvolupen importants moviments de solució.

El mètode va ser creat i sistematitzat per Bert Hellinger, filòsof, teòleg i missioner a l'Àfrica durant més de 15 anys. Més tard es va fer psicoanalista i a través de la Dinàmica de Grup, la Teràpia Primària, l'Anàlisi Transaccional i diversos mètodes d'Hipnoteràpia va arribar a desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Les Constel·lacions Familiars enfocades directament cap a la solució, li va valer el reconeixement com a un dels terapeutes claus del món psicoterapèutic actual.

En la seva essència, les constel·lacions permeten, en primer lloc, que la persona pugui veure en una forma vivencial i no a través del llenguatge, les circumstàncies que es troben a la base de les seves dificultats. I, a través d'aquest veure, és possible albirar accions sanadores que ajuden a resoldre el conflicte.

Les constel·lacions es basen en la teoria de sistemes. I dintre d'ella, en el reconeixement que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats.

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals és el que Bert Hellinger anomena els Ordres de l'Amor. La transgressió dels Ordres de l'amor en les interaccions humanes serà l'origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

Cada ésser humà porta en si mateix tota la informació de les vides de les quals procedeix tant en l'àmbit psíquic com en l'àmbit físic. És allò que anomenem herència i es troba imprès en el més profund del nostre ser, en els nostres gens i en l'inconscient col·lectiu de la nostra família i té la capacitat de ser transmesa de generació en generació.

Som part del camp morfogenètic de la nostra espècie i particularment del camp morfogenètic de la nostra família. La coneguem o no, allà es troba tota la informació de la nostra història familiar. Aquesta història està impresa en les nostres cèl·lules. Aquest ordre es traduirà en qualitats, però també heretem els conflictes no resolts que s'hagin pogut generar en el si de les nostres famílies.

Encara que estiguem a mil quilòmetres, encara que no coneguem als nostres pares biològics, encara que no ens agradi, som el fruit de la nostra família. Estem fets amb les cèl·lules de tot el nostre sistema familiar. A vegades tenim la idea que som independents i lliures, i que som capaços de decidir independentment sobre el nostre destí. A través del treball amb constel·lacions Familiars podem veure com estem intrincats en la vida dels altres, i de tot el món. Perquè el que ja no està, només està aparentment passat: doncs viu dins de nosaltres.

En les constel·lacions es busca identificar els conflictes i els punts nodals del sistema, sigui familiar, laboral o social, que estan dificultant el flux de la vida. I a partir d'allí, en la mesura que el mateix sistema ho permeti, es restaura l'ordre perdut, deslligant aquests nusos i permetent un nou fluir en la vida.

Aquest treball pretén que cada individu estigui en consonància amb el seu destí i ocupi el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida d'una manera més harmònica i sostenible.

Un altre de les grans virtuts de les constel·lacions familiars és que, en restablir l'ordre, estem ajudant a les generacions futures a viure amb menys carregues.